21.01.2012 15:45

Няма проблем с местата за първолаци в училищата във Велико Търново

Това увери директорът на Дирекция „Образование" в Община Велико Търново Пенка Игнатова

 

Няма никакъв проблем с местата за първокласници за учебната 2012- 2013 година във великотърновските училища, увери директорът на Дирекция „Образование" в Община Велико Търново Пенка Игнатова. През настоящата учебна година в общинските училища има 31 паралелки с 600 деца в първи клас. В градските училища паралелките са 24 с 510 ученика. Средната пълняемост в тях е 21,25 деца, при норматив 22-ма ученика.

Анализът за следващата учебна година показва, че децата на 6 години в детските градини и в предучилищните групи на училищата на този етап са 622, т.е. с 22 повече, което предполага сформирането на една нова паралелка. В същото време четири училища в града са изявили намерение да направят нови паралелки, констатира Пенка Игнатова. Това са СОУ „Вела Благоева", СОУ „Емилиян Станев", ОУ „Св. Патриарх Евтимий" и ОУ „Димитър Благоев".

Според шефката на образованието всяко училище има свои правила за прием на ученици. Важно е децата да са от района на училището, да имат братя и сестри в същото учебно заведение. С предимства се ползват децата със специални образователни потребности и децата в приемни семейства. Никъде не пише обаче, че предимство имат родителите, подали по- рано молбите си. В закона не е уредено и откога се приемат молби, коментира Игнатова по повод на това, че в първия работен ден на новата година родители са чакали цяла нощ, за да подадат документи в ОУ „Бачо Киро".

В момента всеки директор решава кога да започне приемът на молби. Едни стартират процедурата още в началото на настоящата учебна година, други в началото на следващата календарната година. В ОУ "Св. П. Евтимий" са приемали молбите още от ноември и за това там опашки няма.  По думите на Пенка Игнатова най- правилно е приемът на молби да започне, след като децата са получили документ за завършена предучилищна степен на образование, което е задължително по Закона за народната просвета.

Шефката на образованието в Общината смята, че Министерството трябва да определи откога трябва да се подават молби, а директорът трябва да има отговор защо дадено дете не е в списъка на одобрените. 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.