23.09.2013 12:00

„Работилница за родители - да пораснем заедно"

   Община Велико Търново чрез дирекция „Социални дейности и здравеопазване” се включва в програмата на УНИЦЕФ България „Работилница за родители - да пораснем заедно". Дейностите ще стартират от 1 октомври 2013 г. и ще продължат до май 2014 г. в гр. Велико Търново, гр. Дебелец и гр. Килифарево. Партньор по изпълнението ще бъде читалище ”Надежда”, гр. Велико Търново.
Програмата е предназначена за родители с деца от 0 до 4 години. Основополагащото в нея е разбирането, че родителството трябва да бъде в най-добрия интерес на детето, да насърчава положителни отношения между възрастни и деца, които да допринасят за развитието както на детето, така и на родителя. В преобладаващата си част съвременните родители в България проявяват загриженост и се стремят да подпомогнат децата в процеса на тяхното развитие и израстване. Често обаче, те се чувстват неуверени, объркани и затруднени в своята роля на родители и се нуждаят от подкрепа, за да се справят успешно с всички свои задължения по отглеждането на децата. Традиционните източници на подкрепа от близки и роднини все по-рядко могат да отговорят на нуждите им, тъй като днешните родители отглеждат децата си в по-различен свят от онзи, в който техните родители са ги отглеждали.
Чрез реализиране на програмата на родителите ще бъдат предоставени знания, умения и нагласи, които да укрепят техния капацитет да се справят с изискванията на средата и да отговорят на нуждите на детето в интелектуално, социално, емоционално и физическо отношение.
За родителите на деца от 0 - 4 год. в Община Велико Търново ще бъдат проведени два цикъла от работилници: 
·         октомври 2013 г. до януари 2014 г. в гр. Велико Търново и гр. Дебелец;
·         февруари до май 2014 г. в гр. Килифарево.
За целта ще бъдат сформирани три групи  с максимум до 16 родители всяка, като графиците за провеждане на обученията ще бъдат съобразени с ангажиментите на участниците. Общината ще предостави помещения за провеждане на работилниците.
Сесиите ще се провеждат веднъж седмично в удобно за родителите време. Програмата използва методите на групова работа. Състои се от 12 тематично и концептуално свързани семинари с обща продължителност 24 часа, които се водят от специално подготвен екип от специалисти - психолози, социални работници или педагози.
Повече информация може да научите на тази страница.
 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.