ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9018915 Предоставяне на услуга по годишно трудово-медицинско обслужване на работниците и служителите от специализираните структурни образования по смисъла на Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, издадена на основание на чл. 25б, ал. 4 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (посл. изм. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г.).

Статус: Изпълнена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 16.08.2013 17:01

№ в РОП/ПОП: 9018915

Документация

Файл Размер
Информация № 22 за извършено плащане по договор с "МЕДИКО" ЕООД
публикуван на: 02.04.2015 17:31:58
14,0 KB
Информация № 21 за извършено плащане по договор с "МЕДИКО" ЕООД
публикуван на: 02.04.2015 17:29:13
22,5 KB
Информация № 20 за извършено плащане по договор с "МЕДИКО" ЕООД
публикуван на: 02.04.2015 16:55:20
15,0 KB
Информация № 19 за извършено плащане по договор с "МЕДИКО" ЕООД
публикуван на: 02.04.2015 16:52:04
14,0 KB
Информация № 18 за извършено плащане по договор с "ДАНИ МЕД СДИ" ЕООД
публикуван на: 02.04.2015 16:52:04
14,5 KB
Информация № 17 за извършено плащане по договор с "МЕДИКО" ЕООД
публикуван на: 10.03.2015 12:14:00
14,5 KB
Информация № 16 за извършено плащане по договор с "ДАНИ МЕД СДИ" ЕООД
публикуван на: 10.03.2015 12:14:00
14,5 KB
Информация № 15 за извършено плащане по договор с "ДАНИ МЕД СДИ" ЕООД
публикуван на: 20.02.2015 11:24:00
16,5 KB
Информация № 14 за извършено плащане по договор с "МЕДИКО" ЕООД
публикуван на: 20.02.2015 11:24:00
28,5 KB
Информация № 13 за извършено плащане по договор с "МЕДИКО" ЕООД
публикуван на: 20.02.2015 11:24:00
13,5 KB
Информация № 12 за извършено плащане по договор с "ДАНИ МЕД СДИ" ЕООД
публикуван на: 20.02.2015 11:24:00
13,5 KB
Информация № 11 за извършено плащане по договор с "МЕДИКО" ЕООД
публикуван на: 09.02.2015 11:27:00
17,0 KB
Информация № 10 за извършено плащане по договор с "МЕДИКО" ЕООД
публикуван на: 09.02.2015 11:25:00
15,5 KB
Информация № 9 за извършено плащане по договор с "МЕДИКО" ЕООД
публикуван на: 09.02.2015 11:21:00
15,0 KB
Информация № 8 за извършено плащане по договор с "МЕДИКО" ЕООД
публикуван на: 09.02.2015 11:14:00
22,0 KB
Информация № 7 за извършено плащане по договор с "МЕДИКО" ЕООД
публикуван на: 19.01.2015 00:00:00
20,0 KB
Информация № 6 за извършено плащане по договор с "МЕДИКО" ЕООД
публикуван на: 19.01.2015 00:00:00
23,0 KB
Информация № 5 за извършено плащане по договор с "ДАНИ МЕД СДИ" ЕООД
публикуван на: 16.01.2015 00:00:00
15,0 KB
Информация № 4 за извършено плащане по договор с "МЕДИКО" ЕООД
публикуван на: 13.01.2015 00:00:00
22,5 KB
Информация № 3 за извършено плащане по договор с "ДАНИ МЕД СДИ" ЕООД
публикуван на: 12.01.2015 00:00:00
19,0 KB
Информация № 2 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с "МЕДИКО" ЕООД
публикуван на: 09.01.2015 00:00:00
20,5 KB
Информация № 1 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с "МЕДИКО" ЕООД
публикуван на: 19.12.2014 00:00:00
17,5 KB
Уведомление за изпълнител
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
49,1 KB
Документация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
197,5 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
98,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

26.08.2013 12:00

Обществената поръчка е валидна до

23.08.2013 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
03.06.2016 34943
14.05.2016
МЕДИКО ЕООД 11.40 лв. 07.06.2016
05.05.2016 34340
15.04.2016
МЕДИКО ЕООД 11.40 лв. 07.06.2016
10.05.2016 2000000007
01.04.2016
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 731.38 лв. 30.05.2016
29.03.2016 32525
15.01.2016
МЕДИКО ЕООД 32.30 лв. 12.04.2016
29.03.2016 32526
15.01.2016
МЕДИКО ЕООД 45.60 лв. 12.04.2016
23.03.2016 976
11.12.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 457.20 лв. 01.04.2016
23.03.2016 919
17.11.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 226.80 лв. 01.04.2016
16.03.2016 908
14.10.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 228.60 лв. 01.04.2016
28.03.2016 32524
15.01.2016
МЕДИКО ЕООД 11.40 лв. 01.04.2016
28.03.2016 32523
15.01.2016
МЕДИКО ЕООД 9.50 лв. 01.04.2016
28.03.2016 32145
17.12.2015
МЕДИКО ЕООД 11.40 лв. 01.04.2016
28.03.2016 32146
17.12.2015
МЕДИКО ЕООД 9.50 лв. 01.04.2016
28.03.2016 31473
16.11.2015
МЕДИКО ЕООД 11.40 лв. 01.04.2016
28.03.2016 31474
16.11.2015
МЕДИКО ЕООД 9.50 лв. 01.04.2016
15.03.2016 979
11.12.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 64.80 лв. 01.04.2016
23.02.2016 32533
15.01.2016
МЕДИКО ЕООД 13.30 лв. 18.03.2016
23.02.2016 32152
17.12.2015
МЕДИКО ЕООД 13.30 лв. 18.03.2016
08.02.2016 32790
28.01.2016
МЕДИКО ЕООД 296.40 лв. 10.03.2016
08.02.2015 30853
16.10.2015
МЕДИКО ЕООД 11.40 лв. 11.02.2016
08.02.2015 30854
16.10.2015
МЕДИКО ЕООД 9.50 лв. 11.02.2016
08.02.2015 30397
17.09.2015
МЕДИКО ЕООД 11.40 лв. 11.02.2016
08.02.2015 30398
17.09.2015
МЕДИКО ЕООД 9.50 лв. 11.02.2016
20.01.2016 31480
16.11.2015
МЕДИКО ЕООД 13.30 лв. 08.02.2016
28.12.2015 835
19.08.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 228.60 лв. 05.01.2016
28.12.2015 846
08.09.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 228.60 лв. 05.01.2016
28.12.2015 769
22.06.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 228.60 лв. 05.01.2016
28.12.2015 784
07.07.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 228.60 лв. 05.01.2016
04.12.2015 920
17.11.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 32.40 лв. 17.12.2015
04.12.2015 909
14.10.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 32.40 лв. 17.12.2015
27.11.2015 918
30.10.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 70.52 лв. 14.12.2015
30.11.2015 30899
19.10.2015
МЕДИКО ЕООД 3'645.00 лв. 14.12.2015
30.11.2015 29753
05.08.2015
МЕДИКО ЕООД 1'216.00 лв. 14.12.2015
19.11.2015 30031
27.08.2015
МЕДИКО ЕООД 413.17 лв. 30.11.2015
19.11.2015 30032
27.08.2015
МЕДИКО ЕООД 22.80 лв. 30.11.2015
19.11.2015 29446
20.07.2015
МЕДИКО ЕООД 589.00 лв. 30.11.2015
19.11.2015 921
17.11.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 122.40 лв. 30.11.2015
19.11.2015 911
14.10.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 140.40 лв. 30.11.2015
19.11.2015 847
08.09.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 140.40 лв. 30.11.2015
19.11.2015 837
13.08.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 138.60 лв. 30.11.2015
19.11.2015 786
07.07.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 162.00 лв. 30.11.2015
16.11.2015 30861
16.10.2015
МЕДИКО ЕООД 13.30 лв. 20.11.2015
19.10.2015 30404
17.09.2015
МЕДИКО ЕООД 13.30 лв. 20.11.2015
11.09.2015 30041
27.08.2015
МЕДИКО ЕООД 13.30 лв. 20.11.2015
05.08.2015 29453
20.07.2015
МЕДИКО ЕООД 13.30 лв. 20.11.2015
29.09.2015 843
31.08.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 73.96 лв. 13.10.2015
12.09.2015 30033
27.08.2015
МЕДИКО ЕООД 9.50 лв. 25.09.2015
12.09.2015 30034
27.08.2015
МЕДИКО ЕООД 11.40 лв. 25.09.2015
12.09.2015 836
19.08.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 32.40 лв. 25.09.2015
30.07.2015 29449
20.07.2015
МЕДИКО ЕООД 9.50 лв. 28.08.2015
30.07.2015 29448
20.07.2015
МЕДИКО ЕООД 11.40 лв. 28.08.2015
30.07.2015 785
07.07.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 32.40 лв. 28.08.2015
13.08.2015 29047
29.06.2015
МЕДИКО ЕООД 85.50 лв. 28.08.2015
13.08.2015 29046
29.06.2015
МЕДИКО ЕООД 30.40 лв. 28.08.2015
13.08.2015 29048
29.06.2015
МЕДИКО ЕООД 49.40 лв. 28.08.2015
06.08.2015 29019
26.06.2015
Медико ЕООД 437.76 лв. 27.08.2015
17.08.2015 827
31.07.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 72.24 лв. 27.08.2015
14.07.2015 770
22.06.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 32.40 лв. 20.08.2015
15.07.2015 28842
17.06.2015
МЕДИКО ЕООД 13.30 лв. 27.07.2015
09.07.2015 771
22.06.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 162.00 лв. 15.07.2015
03.07.2015 29043
29.06.2015
МЕДИКО ЕООД 589.00 лв. 15.07.2015
26.06.2015 28036
07.05.2015
МЕДИКО ЕООД 820.00 лв. 15.07.2015
18.06.2015 763
11.05.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 228.60 лв. 22.06.2015
27.05.2015 28194
15.05.2015
МЕДИКО ЕООД 13.30 лв. 11.06.2015
15.04.2015 27250
19.03.2015
"МЕДИКО" ЕООД 20.90 лв. 12.05.2015
15.04.2015 26809
20.02.2015
"МЕДИКО" ЕООД 20.90 лв. 12.05.2015
21.04.2015 701
16.03.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 228.60 лв. 11.05.2015
29.04.2015 716
06.04.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 228.60 лв. 11.05.2015
23.04.2015 27689
16.04.2015
МЕДИКО ЕООД 30.40 лв. 08.05.2015
23.04.2015 27690
16.04.2015
МЕДИКО ЕООД 49.40 лв. 08.05.2015
21.04.2015 27685
16.04.2015
МЕДИКО ЕООД 87.40 лв. 08.05.2015
29.04.2015 27692
16.04.2015
МЕДИКО ЕООД 13.30 лв. 08.05.2015
23.04.2015 27691
16.04.2015
МЕДИКО ЕООД 26.60 лв. 29.04.2015
30.03.2015 27245
19.03.2015
МЕДИКО ЕООД 85.50 лв. 28.04.2015
31.03.2015 27241
19.03.2015
МЕДИКО ЕООД 49.40 лв. 28.04.2015
31.03.2015 27244
19.03.2015
МЕДИКО ЕООД 32.30 лв. 28.04.2015
23.04.2015 27684
16.04.2015
МЕДИКО ЕООД 589.00 лв. 28.04.2015
16.04.2015 719
06.04.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 178.20 лв. 28.04.2015
21.04.2015 0000027468
31.03.2015
МЕДИКО ЕООД 984.20 лв. 27.04.2015
15.04.2015 27248
19.03.2015
МЕДИКО ЕООД 13.30 лв. 20.04.2015
16.03.2015 693
09.02.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 228.60 лв. 02.04.2015
09.03.2015 628
11.12.2014
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 457.20 лв. 02.04.2015
09.03.2015 613
12.11.2014
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 80.01 лв. 02.04.2015
09.03.2015 448
28.01.2015
МЕДИКО ЕООД 26.60 лв. 02.04.2015
06.03.2015 694
03.02.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 57.60 лв. 02.04.2015
19.03.2015 704
16.03.2015
ДАНИ МЕД СДИ ЕООД 178.20 лв. 30.03.2015
11.03.2015 26241
20.01.2015
МЕДИКО ЕООД 589.00 лв. 30.03.2015
11.03.2015 26802
20.02.2015
МЕДИКО ЕООД 589.00 лв. 30.03.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.