ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2013-0040 Строителство на Обект: "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново" по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга).

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 22.08.2013 16:56

Документация

Файл Размер
Решение № РД 24-106 от 04.12.2013 г. за прекратяване на процедурата
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
590,4 KB
Разяснение 02.10.2013
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
128,9 KB
Разяснение 30.09.2013
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
158,5 KB
Разяснение 24.09.2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
650,4 KB
Документи - Работен проект "Водоснабдяване - Довеждащ водопровод"
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,2 MB
Документи - Работен проект "Пътна част"
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
3,6 MB
Документи - Работен проект "Отвеждащ колектор"
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,9 MB
Документи Геодезия - довеждащ водопровод и отвеждащ колектор
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
831,8 KB
Документи Геодезия - пътна връзка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
906,5 KB
Документи Геодезия - електрозахранване
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,0 MB
Документи Електрозахранване
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,6 MB
Решение за промяна № РД 24-78/05.09.2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
145,6 KB
Насоки за информация и публичност
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,4 MB
Документи Образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,5 MB
Документация за участие след Решение за промяна № РД 24-78/05.09.2013 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
3,5 MB
Решение
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
82,3 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
259,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

10.10.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

30.09.2013 17:00

Уведомления

Файл Размер
Обяснителна записка - водоснабдяване - работен проект 270,6 KB
Обяснителна записка - пътна връзка - работен проект 201,1 KB
Обяснителна записка - пътна връзка 132,6 KB
Обяснителна записка - отвеждащ колектор 259,0 KB
Обяснителна записка - Геодезия - пътна връзка 236,3 KB
Обяснителна записка - Геодезия - външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV 264,0 KB
Обяснителна записка - геодезия 263,2 KB
Обяснителна записка външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV 250,4 KB
Oбяснителна записка външно електрозахранване 250,4 KB

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.