ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9020559 - Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново”, по позиции: Позиция 1: Услуга по застраховане на сгради и материални активи за нуждите на Община Велико Търново, по заявка Позиция 2: Сключване на застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите, сключване на застраховки "Каско", застраховане на лица със застраховка „Злополука” на пътниците".

Статус: Изпълнена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 02.10.2013 16:18

№ в РОП/ПОП: 9020559

Документация

Файл Размер
Информация за датата и основанието за приключване на договор с с „ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД за позиция 2
публикуван на: 03.11.2015 15:11:28
69,1 KB
Информация № 3 за извършено плащане по договор с "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД
публикуван на: 11.02.2015 11:23:00
13,5 KB
Информация № 2 за извършено плащане по договор с "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД
публикуван на: 10.02.2015 17:01:00
14,5 KB
Информация за датата и основанието за приключване на договор с ЗАД „АРМЕЕЦ” за позиция 1
публикуван на: 16.01.2015 00:00:00
29,5 KB
Информация № 1 за извършено плащане по договор с "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД
публикуван на: 12.01.2015 00:00:00
18,5 KB
Уведомление за изпълнител
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
44,5 KB
Уведомително писмо
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
64,7 KB
Разяснение 07.10.2013
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
72,8 KB
Документация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
297,5 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
128,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

10.10.2013 12:30

Обществената поръчка е валидна до

09.10.2013 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.