ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9022556 Изработване на документации за участие, във връзка с провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейностите по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период.

Статус: Възложена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 20.11.2013 16:06

№ в РОП/ПОП: 9022556

Документация

Файл Размер
Споразумителен протокол от 20.03.2015 г. с "ИНТЕГРАЛ ПТ" ООД
публикуван на: 06.07.2015 10:06:04
319,1 KB
Уведомление за изпълнител
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
260,5 KB
Разяснение
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
178,9 KB
Проект на договор
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
550,5 KB
Образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
831,0 KB
Методика
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
68,0 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
98,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

28.11.2013 12:00

Обществената поръчка е валидна до

27.11.2013 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.