ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0014 „Предоставяне на техническа помощ за управлението на проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 11.04.2014 15:10

№ в РОП/ПОП: 00073-2014-0014

Документация

Файл Размер
Информация за датата и основанието за приключване на договор от 02.12.2014 г. с Обединение "Рисайклинг Консулт", гр. София
публикуван на: 19.01.2016 17:44:00
62,2 KB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
публикуван на: 19.01.2016 17:44:00
78,5 KB
Договор от 02.12.2014 г. с Обединение Рисайклинг консулт
публикуван на: 01.05.2015 11:34:00
6,1 MB
Информация № 2 за извършено плащане по договор с Обединение Рисайклинг Консулт
публикуван на: 16.03.2015 12:13:00
13,5 KB
Допълнително споразумение №2 от 23.01.2015 г с Обединение Рисайклинг Консулт
публикуван на: 20.02.2015 12:14:00
1,1 MB
Информация № 1 за извършено плащане по договор с ОБЕДИНЕНИЕ РИСАЙКЛИНГ КОНСУЛТ
публикуван на: 05.02.2015 18:03:00
13,5 KB
Допълнително споразумение Обединение Рисайклинг консулт от 05.12.14 г.
публикуван на: 23.01.2015 15:07:00
581,5 KB
Заповед № РД 22 - 1771 / 30.10.2014 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
527,4 KB
Обявление по чл. 69, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
180,7 KB
Разяснение по документацията от 16.05.2014 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
67,7 KB
Разяснение по документацията от 28.04.2014 г.
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
150,4 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
463,9 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,8 MB
Образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
216,5 KB
Проект на договор за възлагане предоставянето на услуга
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
240,4 KB
Договор за безвъзмездна финансова помощ
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
2,0 MB
Технически спецификации
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
407,9 KB
Решение
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
555,8 KB
Сравнение ЕУП - техническа помощ
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
82,0 KB
Обект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, за общините В. Търново, Г. Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
560,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

22.05.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

12.05.2014 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
11.11.2015 7
30.10.2015
ОБЕДИНЕНИЕ РИСАЙКЛИНГ КОНСУЛТ 34'619.36 лв. 30.11.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.