ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9032966 "Предоставяне под наем на сметосъбиращи автомобили за нуждите на ОП „Зелени системи” - гр. Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 22.08.2014 16:58

№ в РОП/ПОП: 9032966

Документация

Файл Размер
Информация за датата и основанието за приключване на договора
публикуван на: 12.06.2015 10:20:04
27,5 KB
Информация № 2 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с "ИНВЕСТСТРОЙ - 92" ЕООД
публикуван на: 01.05.2015 00:00:00
20,5 KB
Информация № 5 за извършено плащане по договор с "ИНВЕСТСТРОЙ - 92" ЕООД
публикуван на: 09.04.2015 14:43:19
21,0 KB
Информация № 4 за извършено плащане по договор с "ИНВЕСТСТРОЙ - 92" ЕООД
публикуван на: 11.03.2015 12:12:00
21,0 KB
Информация № 3 за извършено плащане по договор с "ИНВЕСТСТРОЙ - 92" ЕООД
публикуван на: 13.02.2015 19:11:00
20,0 KB
Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане
публикуван на: 16.12.2014 00:00:00
26,0 KB
Протокол на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,2 MB
Документация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
212,0 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
86,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

02.09.2014 17:00

Обществената поръчка е валидна до

02.09.2014 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
08.06.2015 1000002558
01.06.2015
ИНВЕСТСТРОЙ-92 ЕООД 4'490.00 лв. 12.06.2015
12.05.2015 1000002545
04.05.2015
ИНВЕСТСТРОЙ-92 ЕООД 4'490.00 лв. 29.05.2015
07.04.2015 1000002532
01.04.2015
ИНВЕСТСТРОЙ-92 ЕООД 4'490.00 лв. 14.04.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.