ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9007557 Разработване на стратегия за устойчиво териториално развитие на Община Велико Търново.

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 16.10.2012 16:51

Разработване на стратегия за устойчиво териториално развитие на Община Велико Търново по проект: Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен регион Румъния-България, апликационен номер 2SR-1.2-1, номер в системата за управление MIS ETC: 171, Приоритетна ос: 1, Ключова област на интервенция: 2, по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.

Документация

Файл Размер
Уведомление за изпълнител
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
601,8 KB
Методика
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
44,5 KB
Образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
121,5 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
79,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

24.10.2012 17:00

Обществената поръчка е валидна до

23.10.2012 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.