ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ 00073-2012-0042 "Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособена позиция 2: Риба за мероприятията към ЦСУ. Риба за организация "Детски градини"

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без обявление

Обект на поръчката: Доставка

Дата на публикуване: 16.12.2014 09:00

№ в РОП/ПОП: 00073-2012-0042

Документация

Файл Размер
Информация за изпълнението на договор - поз. 2
публикуван на: 01.07.2016 17:26:52
69,1 KB
Допълнително споразумение от 30.10.2015 г. с Корект-Де ЕООД за обособ. позиция №2
публикуван на: 27.11.2015 15:54:40
927,7 KB
Информация № 8 за извършено плащане по договор с Корект - Де ЕООД
публикуван на: 09.04.2015 17:17:14
16,5 KB
Информация № 7 за извършено плащане по договор с Корект - Де ЕООД
публикуван на: 12.03.2015 17:20:00
19,5 KB
Информация № 6 за извършено плащане по договор с Корект - Де ЕООД
публикуван на: 12.03.2015 17:20:00
18,5 KB
Информация № 5 за извършено плащане по договор с Корект - Де ЕООД
публикуван на: 19.02.2015 15:22:00
19,5 KB
Информация № 4 за извършено плащане по договор с Корект - Де ЕООД
публикуван на: 28.01.2015 20:33:00
21,0 KB
Информация № 3 за извършено плащане по договор с Корект - Де ЕООД
публикуван на: 12.01.2015 18:31:00
24,0 KB
Информация № 2 за извършено плащане по договор с Корект - Де ЕООД
публикуван на: 12.01.2015 11:30:00
20,5 KB
Информация № 1 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с Корект - Де ЕООД
публикуван на: 16.12.2014 18:18:00
23,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

27.11.2012 17:00

Обществената поръчка е валидна до

27.11.2012 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
05.05.2016 4000001112
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 49.08 лв. 30.11.2016
12.05.2016 4000001365
15.04.2016
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 71.87 лв. 31.05.2016
04.05.2016 4000001129
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 77.38 лв. 31.05.2016
04.05.2016 4000001128
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 220.73 лв. 31.05.2016
04.05.2016 4000001134
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 48.57 лв. 31.05.2016
04.05.2016 4000001126
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 75.53 лв. 31.05.2016
04.05.2016 4000001124
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 96.08 лв. 31.05.2016
04.05.2016 4000001127
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 23.71 лв. 31.05.2016
04.05.2016 4000001125
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 121.27 лв. 31.05.2016
03.05.2016 4000001123
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 102.67 лв. 31.05.2016
03.05.2016 4000001102
23.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 410.67 лв. 31.05.2016
03.05.2016 4000001122
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 266.72 лв. 31.05.2016
03.05.2016 4000001130
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 604.70 лв. 31.05.2016
05.05.2016 4000001135
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 61.48 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001114
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 118.41 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001121
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 205.26 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001121
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 205.26 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001113
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 266.23 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001120
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 199.72 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001133
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 56.25 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001107
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 44.18 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001131
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 49.08 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001106
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.63 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001109
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.63 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001108
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.73 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001104
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 58.90 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001105
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 58.90 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001090
28.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 101.93 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001089
28.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 256.08 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001087
28.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 125.58 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001093
29.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 197.49 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001086
28.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 167.97 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001092
28.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 223.60 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001072
26.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001071
26.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 29.45 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001075
26.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 63.81 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001074
26.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.63 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001070
26.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.72 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001079
26.10.2016
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001082
26.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001081
26.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 20.32 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001132
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 33.52 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001103
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 68.72 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001111
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 124.37 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001110
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 339.80 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001116
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 200.80 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001115
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 244.79 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001119
30.11.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 330.25 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001073
26.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 29.45 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001080
26.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 40.92 лв. 30.05.2016
05.05.2016 40000001069
26.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 53.99 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001085
28.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 147.25 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001084
28.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 107.59 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001097
28.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 99.66 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001088
28.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 245.43 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001094
28.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 237.45 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001091
28.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 99.37 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001118
30.11.2016
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 225.82 лв. 30.05.2016
05.05.2016 4000001117
30.11.2016
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 208.26 лв. 30.05.2016
07.04.2016 4000001053
30.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 98.17 лв. 28.04.2016
07.04.2016 4000001054
30.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 80.75 лв. 28.04.2016
07.04.2016 4000001050
28.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 98.17 лв. 28.04.2016
07.04.2016 4000001058
30.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 238.41 лв. 28.04.2016
07.04.2016 4000001057
30.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 287.76 лв. 28.04.2016
07.04.2016 4000001060
30.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 99.28 лв. 28.04.2016
07.04.2016 4000001064
30.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 129.52 лв. 28.04.2016
07.04.2016 4000001059
30.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 237.53 лв. 28.04.2016
07.04.2016 4000001056
30.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 156.59 лв. 28.04.2016
07.04.2016 4000001062
30.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 243.76 лв. 28.04.2016
07.04.2016 4000001055
30.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 258.63 лв. 28.04.2016
07.04.2016 4000001061
30.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 195.63 лв. 28.04.2016
07.04.2016 4000001052
28.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 42.48 лв. 28.04.2016
07.04.2016 4000001035
28.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.73 лв. 28.04.2016
07.04.2016 4000001041
28.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 29.45 лв. 28.04.2016
07.04.2016 4000001040
28.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 34.36 лв. 28.04.2016
07.04.2016 4000001039
28.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.73 лв. 28.04.2016
07.04.2016 4000001042
28.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 28.04.2016
07.04.2016 4000001037
28.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.80 лв. 28.04.2016
07.04.2016 4000001036
28.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 63.81 лв. 28.04.2016
07.04.2016 4000001038
28.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 28.04.2016
08.04.2016 4000001077
26.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 114.58 лв. 28.04.2016
08.04.2016 4000001096
28.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 317.43 лв. 28.04.2016
08.04.2016 4000001066
21.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 251.53 лв. 28.04.2016
08.04.2016 4000001078
26.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 21.95 лв. 28.04.2016
08.04.2016 4000001101
28.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 80.65 лв. 28.04.2016
08.04.2016 4000001099
28.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 45.65 лв. 28.04.2016
08.04.2016 4000001100
28.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 44.06 лв. 28.04.2016
08.04.2016 4000001098
28.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 120.18 лв. 28.04.2016
08.04.2016 4000001083
28.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 154.00 лв. 28.04.2016
08.04.2016 4000001076
26.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 526.46 лв. 28.04.2016
08.04.2016 4000001067
19.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 410.67 лв. 28.04.2016
08.04.2016 4000001095
28.10.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 627.92 лв. 28.04.2016
11.03.2016 4000001230
24.02.2016
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 91.09 лв. 01.04.2016
11.03.2016 4000001190
27.01.2016
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 8.25 лв. 01.04.2016
01.03.2016 4000001049
28.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 293.00 лв. 01.04.2016
09.03.2016 4000001032
16.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 323.69 лв. 01.04.2016
01.03.2016 4000001046
28.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 41.07 лв. 01.04.2016
01.03.2016 4000001048
28.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 91.67 лв. 01.04.2016
01.03.2016 4000001033
23.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 215.60 лв. 01.04.2016
01.03.2016 4000001051
28.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 33.93 лв. 01.04.2016
01.03.2016 4000001043
28.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 100.50 лв. 01.04.2016
01.03.2016 4000001045
28.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 83.67 лв. 01.04.2016
01.03.2016 4000001044
28.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 34.53 лв. 01.04.2016
01.03.2016 4000001065
30.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 143.78 лв. 01.04.2016
01.03.2016 4000001034
23.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 102.67 лв. 01.04.2016
01.03.2016 4000001047
28.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 410.67 лв. 01.04.2016
01.03.2016 4000001063
30.09.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 714.89 лв. 01.04.2016
02.03.2016 4000001020
26.08.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 63.43 лв. 01.04.2016
02.03.2016 4000001021
26.08.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 117.19 лв. 01.04.2016
02.03.2016 4000001023
26.08.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 91.41 лв. 01.04.2016
02.03.2016 4000001024
26.08.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 150.82 лв. 01.04.2016
02.03.2016 4000001022
26.08.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 178.20 лв. 01.04.2016
02.03.2016 4000001031
31.08.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.63 лв. 01.04.2016
02.03.2016 4000001030
31.08.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 01.04.2016
03.02.2016 4000000987
29.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000991
29.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.63 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000995
30.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.73 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000989
29.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000985
29.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 34.36 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000984
29.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.63 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000988
29.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 23.02 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000986
29.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000990
29.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.73 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000976
24.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 139.15 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000982
24.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 163.27 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000966
22.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 131.50 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000964
22.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 98.17 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000961
22.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 42.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000977
24.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 81.85 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000978
24.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 97.76 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000962
22.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 98.17 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000963
22.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 58.23 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000975
24.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 170.48 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000965
22.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 47.53 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000979
24.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 115.63 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000995
30.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.73 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000985
29.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 34.36 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000988
29.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 23.02 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000989
29.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000990
29.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.73 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000987
29.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000991
29.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.63 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000984
29.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.63 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000986
29.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000912
11.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 40.60 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000889
11.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.73 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000938
25.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000917
18.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000892
11.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000923
18.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 25.41 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000888
11.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000939
25.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000894
11.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000937
25.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000893
11.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000934
25.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 4.91 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000920
18.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000891
11.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 4.91 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000883
04.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 4.91 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000935
25.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000918
18.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000879
04.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 4.91 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000936
25.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000919
18.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 29.45 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000890
11.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 29.45 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000878
04.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 4.91 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000916
18.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.63 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000880
04.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.63 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000839
14.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 45.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000847
20.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.73 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000851
20.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.73 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000849
20.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000848
20.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 4.91 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000850
20.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000846
20.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000790
23.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 45.78 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000749
09.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 34.32 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000764
16.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000810
30.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 29.45 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000786
13.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000746
16.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 29.45 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000785
23.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000812
30.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000747
09.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000809
30.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000765
16.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000807
30.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 4.91 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000784
23.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000762
16.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000744
09.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000766
16.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 22.11 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000808
30.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000783
23.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 39.27 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000763
16.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 29.45 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000811
30.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000745
09.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.63 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000682
09.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 36.68 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000690
16.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.73 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000677
09.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000719
23.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.63 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000692
16.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.63 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000717
23.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000657
02.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000679
09.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000693
16.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000716
23.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 4.91 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000691
16.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000660
02.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000736
25.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.52 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000718
23.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 29.45 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000695
16.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 29.45 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000678
09.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 4.91 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000658
02.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 29.45 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000694
16.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.73 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000636
19.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 41.91 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000581
05.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000644
26.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000621
19.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.73 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000601
12.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000577
05.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.63 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000598
12.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000582
05.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000606
12.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000643
26.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000604
12.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000618
19.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 4.91 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000600
12.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000588
07.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 13.20 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000645
26.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 4.91 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000620
19.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 34.36 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000599
12.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 29.45 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000574
05.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 29.45 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000622
19.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.63 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000602
12.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.63 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000911
13.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 58.52 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000931
20.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 70.78 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000956
27.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 57.42 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000913
20.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 49.08 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000881
04.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 49.08 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000953
27.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 54.12 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000909
13.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 56.50 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000908
13.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 71.47 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000929
20.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 75.33 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000952
27.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 71.63 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000951
27.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 69.66 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000928
20.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 71.70 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000907
13.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 66.23 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000886
04.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 23.10 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000955
27.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 72.58 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000910
13.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 68.65 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000887
04.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 30.69 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000930
20.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 25.08 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000885
04.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 54.78 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000948
27.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 71.77 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000925
20.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 63.86 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000904
13.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 56.75 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000949
27.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 12.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000926
20.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 54.12 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000905
13.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 58.88 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000950
27.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 73.64 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000927
20.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 78.93 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000906
13.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 83.68 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000877
04.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 29.45 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000902
13.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 100.86 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000946
27.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 97.96 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000914
20.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 98.17 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000947
27.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 43.56 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000915
20.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 34.36 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000903
13.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 29.56 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000954
27.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 26.40 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000820
01.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 100.32 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000828
01.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 68.22 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000861
22.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 68.44 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000862
22.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 72.17 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000829
01.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 79.94 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000857
22.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 49.17 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000821
01.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 27.06 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000845
22.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 49.08 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000806
01.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 49.08 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000860
22.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 91.41 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000827
01.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 80.19 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000844
22.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 98.17 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000859
22.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 37.62 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000826
01.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 48.18 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000864
22.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 67.16 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000823
01.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 64.44 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000863
22.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 64.35 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000822
01.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 53.14 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000805
01.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000874
29.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 70.43 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000865
22.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 31.35 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000824
01.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 20.46 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000858
22.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 50.49 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000825
01.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 37.62 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000804
25.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 18.48 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000758
11.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.09 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000757
11.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 87.69 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000803
25.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 63.40 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000776
16.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 67.61 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000782
25.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 49.08 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000761
18.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 49.08 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000743
11.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 49.08 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000796
25.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 50.16 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000768
18.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 52.76 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000798
25.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 58.08 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000770
18.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 56.76 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000797
25.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 56.76 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000769
18.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 64.63 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000754
11.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 68.60 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000795
25.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 95.88 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000767
18.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 96.08 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000801
25.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 77.28 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000755
11.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 50.96 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000773
18.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 73.28 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000799
25.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 76.48 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000771
16.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 84.96 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000775
18.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 90.34 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000802
25.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 28.38 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000774
18.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 56.43 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000756
11.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 75.50 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000772
18.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 57.42 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000800
25.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 72.08 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000674
04.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 69.96 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000735
25.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 20.79 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000710
18.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 59.73 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000731
25.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 83.52 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000686
11.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 96.67 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000734
25.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 61.38 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000709
18.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 50.16 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000687
11.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 58.41 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000673
04.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 55.65 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000671
04.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.80 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000685
11.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 13.63 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000705
18.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 53.46 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000730
25.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 72.08 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000723
25.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 34.36 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000703
18.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 41.25 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000667
04.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 17.67 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000721
25.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 49.08 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000696
18.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 49.08 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000722
25.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 98.17 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000711
18.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 102.25 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000729
25.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 68.39 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000706
18.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 69.96 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000688
11.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 35.55 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000670
04.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 67.07 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000728
25.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 48.51 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000704
18.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 55.77 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000669
04.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 42.90 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000681
11.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 27.72 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000675
04.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 66.88 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000733
25.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 61.05 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000708
18.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 69.30 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000732
25.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 56.76 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000672
04.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 48.51 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000727
25.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 48.18 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000707
18.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 53.46 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000684
11.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 48.06 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000668
04.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 43.23 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000641
28.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 49.08 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000596
14.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 49.08 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000576
07.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 49.08 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000640
28.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 34.36 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000619
21.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 34.36 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000653
28.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 20.46 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000638
21.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 66.00 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000616
14.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 69.96 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000633
21.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 64.02 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000613
14.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 68.31 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000590
07.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 66.00 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000650
28.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 20.79 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000584
07.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 88.35 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000594
14.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 88.35 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000617
21.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 88.35 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000642
28.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.63 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000652
28.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 45.38 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000635
21.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 69.96 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000615
14.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 66.99 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000593
07.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 56.10 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000630
21.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 40.92 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000605
14.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 34.36 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000578
07.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000649
28.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 58.13 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000631
21.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 66.00 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000612
14.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 66.66 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000591
07.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 59.40 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000632
21.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 73.92 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000579
07.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 58.90 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000614
14.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 57.75 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000651
28.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.75 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000634
21.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 67.32 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000575
07.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 58.90 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000603
14.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 58.90 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000580
07.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 98.17 лв. 11.02.2016
03.02.2016 4000000592
07.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 67.32 лв. 11.02.2016
08.01.2016 4000001136
14.12.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 94.57 лв. 25.01.2016
22.12.2015 4000000725
25.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 05.01.2016
22.12.2015 4000000712
18.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 05.01.2016
22.12.2015 4000000661
04.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 05.01.2016
22.12.2015 4000000714
18.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 05.01.2016
22.12.2015 4000000720
25.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 102.67 лв. 05.01.2016
22.12.2015 4000000659
04.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 102.67 лв. 05.01.2016
22.12.2015 4000000740
25.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 158.44 лв. 05.01.2016
22.12.2015 4000000700
11.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 75.63 лв. 05.01.2016
22.12.2015 4000000666
04.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 76.04 лв. 05.01.2016
22.12.2015 4000000699
04.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 191.58 лв. 05.01.2016
22.12.2015 4000000739
25.02.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 177.65 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000981
24.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 154.00 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000971
22.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 102.67 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000972
22.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 260.95 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000992
29.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 169.40 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000970
22.06.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 312.77 лв. 05.01.2016
22.12.2015 4000000899
11.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 47.82 лв. 05.01.2016
22.12.2015 4000000741
04.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 93.39 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000922
20.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 05.01.2016
22.12.2015 4000000895
13.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000871
29.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000868
27.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000833
08.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000813
01.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 05.01.2016
22.12.2015 4000000788
25.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 05.01.2016
22.12.2015 4000000779
18.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000940
27.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 102.67 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000924
18.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 199.89 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000876
04.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 102.67 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000873
29.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 69.94 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000843
15.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 102.67 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000819
01.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 159.53 лв. 05.01.2016
22.12.2015 4000000780
18.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000933
18.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 176.57 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000875
29.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 76.43 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000867
20.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 80.67 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000837
08.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 171.69 лв. 05.01.2016
22.12.2015 4000000831
30.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 167.29 лв. 05.01.2016
22.12.2015 4000000792
25.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 75.66 лв. 05.01.2016
22.12.2015 4000000759
11.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 101.43 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000957
27.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 48.63 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000932
20.05.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 122.27 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000856
22.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 124.74 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000840
15.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 154.00 лв. 05.01.2016
23.12.2015 4000000815
01.04.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 05.01.2016
22.12.2015 4000000793
25.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 121.39 лв. 05.01.2016
22.12.2015 4000000752
11.03.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 113.44 лв. 05.01.2016
03.07.2015 4000000648
26.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 56.11 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000627
19.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 30.80 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000629
19.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 65.54 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000628
19.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 328.49 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000646
28.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 102.67 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000609
14.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 102.67 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000610
12.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 8.46 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000647
26.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 8.01 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000625
21.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 20.35 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000583
07.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 20.35 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000607
14.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 40.70 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000655
28.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 29.64 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000624
21.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 40.70 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000585
07.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 20.13 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000637
21.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 72.89 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000654
28.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 30.73 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000589
07.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 36.63 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000595
09.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 92.43 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000623
21.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000608
14.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000587
07.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 102.67 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000656
28.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 78.15 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000639
21.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 67.58 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000611
14.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 77.07 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000626
21.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 205.33 лв. 23.07.2015
03.07.2015 4000000586
07.01.2015
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 154.00 лв. 23.07.2015
29.04.2015 4000000533
01.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 12.05.2015
29.04.2015 4000000537
01.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 12.05.2015
29.04.2015 4000000550
08.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 12.05.2015
29.04.2015 4000000534
01.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000511
24.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000493
17.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000519
24.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000518
24.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000496
17.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000512
24.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000514
24.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 29.45 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000497
17.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 4.91 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000516
24.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.63 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000431
20.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.73 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000423
13.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.73 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000465
27.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000439
20.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.63 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000409
06.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.63 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000460
27.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.73 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000430
20.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.73 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000402
06.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000437
20.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000444
20.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000461
27.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 4.91 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000436
20.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000407
06.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 4.91 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000403
06.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000457
22.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 13.31 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000438
20.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 29.45 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000401
06.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 29.45 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000440
20.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.63 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000513
26.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 49.08 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000489
10.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 43.56 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000507
26.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 88.35 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000501
19.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 21.12 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000529
26.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 66.00 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000478
05.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 58.90 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000485
12.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 58.90 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000527
26.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 47.52 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000526
26.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 69.96 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000495
19.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 58.90 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000515
26.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 58.90 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000510
26.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 49.08 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000525
26.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 37.95 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000528
26.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 69.96 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000494
19.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.73 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000509
26.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 58.90 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000502
19.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 66.66 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000508
26.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 63.81 лв. 12.05.2015
27.04.2015 4000000386
11.01.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 98.17 лв. 12.05.2015
28.04.2015 4000000492
14.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 25.67 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000558
03.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 47.18 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000569
15.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 41.07 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000483
03.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 73.57 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000561
03.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 81.33 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000487
10.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 75.26 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000544
03.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 342.16 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000482
04.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 77.00 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000499
19.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 82.13 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000545
03.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 102.67 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000567
17.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 102.67 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000488
10.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 8.04 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000520
24.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.29 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000562
08.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 15.18 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000506
19.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 40.70 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000549
10.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 40.70 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000481
05.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 20.35 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000498
19.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 13.19 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000540
03.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 20.35 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000503
19.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 41.38 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000517
26.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 33.92 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000555
10.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 33.92 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000505
19.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 28.16 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000491
12.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 47.19 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000484
05.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 25.74 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000539
03.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 46.35 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000556
10.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 27.13 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000560
03.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 27.53 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000522
26.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 44.92 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000566
17.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 102.67 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000500
19.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000480
05.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000521
26.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000554
10.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000466
29.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 66.73 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000479
05.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 61.60 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000486
12.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000504
19.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 82.03 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000524
26.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 176.00 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000552
10.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000568
17.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 359.33 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000538
26.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 60.14 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000559
03.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 81.07 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000572
17.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 75.83 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000571
10.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 136.58 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000490
12.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 75.86 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000523
26.11.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 154.00 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000557
03.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 183.78 лв. 11.05.2015
28.04.2015 4000000570
17.12.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 102.67 лв. 11.05.2015
06.04.2015 4000000381
29.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.73 лв. 20.04.2015
06.04.2015 4000000345
15.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 20.04.2015
06.04.2015 4000000311
01.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 20.04.2015
06.04.2015 4000000378
29.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.73 лв. 20.04.2015
06.04.2015 4000000351
15.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 4.91 лв. 20.04.2015
06.04.2015 4000000379
29.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 20.04.2015
06.04.2015 4000000316
01.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 24.54 лв. 20.04.2015
06.04.2015 4000000376
29.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 20.04.2015
06.04.2015 4000000309
01.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 20.04.2015
06.04.2015 4000000375
29.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 20.04.2015
06.04.2015 4000000338
08.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 4.91 лв. 20.04.2015
06.04.2015 4000000314
01.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 4.91 лв. 20.04.2015
06.04.2015 4000000374
29.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 4.91 лв. 20.04.2015
06.04.2015 4000000340
08.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.19 лв. 20.04.2015
06.04.2015 4000000377
29.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 29.45 лв. 20.04.2015
06.04.2015 4000000346
15.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 20.04.2015
06.04.2015 4000000333
08.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 9.82 лв. 20.04.2015
06.04.2015 4000000317
01.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 29.45 лв. 20.04.2015
06.04.2015 4000000380
29.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.63 лв. 20.04.2015
06.04.2015 4000000337
08.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.73 лв. 20.04.2015
03.04.2015 4000000435
17.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 41.07 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000399
01.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 61.60 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000415
06.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 342.88 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000449
20.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 102.94 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000470
27.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 297.64 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000448
22.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 118.07 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000413
08.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 128.33 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000414
06.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 16.83 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000469
27.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 8.33 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000383
01.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 13.57 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000446
22.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 20.35 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000382
01.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 40.70 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000475
29.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 42.73 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000412
08.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 40.70 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000426
15.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 20.35 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000442
22.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 44.09 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000463
29.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 21.03 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000417
08.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 48.84 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000398
01.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 13.57 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000450
22.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 39.34 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000392
01.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 44.92 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000476
29.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 46.75 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000411
08.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000467
29.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000447
22.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000425
15.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000396
01.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 88.37 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000404
08.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 47.40 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000443
22.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000471
29.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 77.00 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000451
22.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 37.58 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000421
08.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 39.88 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000389
08.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 179.67 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000410
08.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 205.33 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000445
22.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 154.00 лв. 16.04.2015
03.04.2015 4000000468
29.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 102.67 лв. 16.04.2015
12.03.2015 4000000343
10.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 19.47 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000391
29.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 33.92 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000341
08.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 27.50 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000354
12.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 68.39 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000416
06.10.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 70.82 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000370
24.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 102.67 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000342
10.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 102.67 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000390
29.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 8.27 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000359
15.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 8.59 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000319
03.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 40.70 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000357
17.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 40.70 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000365
17.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 40.70 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000312
03.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 13.57 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000329
10.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 13.57 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000321
03.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 14.52 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000364
17.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 42.90 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000373
24.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 37.62 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000369
24.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000358
17.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000328
10.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 51.33 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000323
03.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 82.62 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000371
17.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 140.39 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000397
24.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 55.03 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000363
17.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 97.08 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000332
10.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 20.53 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000372
24.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 129.25 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000322
03.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 76.82 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000320
03.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 154.00 лв. 09.04.2015
12.03.2015 4000000368
24.09.2014
КОРЕКТ ДЕ ЕООД 154.00 лв. 09.04.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.