ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9007809 „Изготвяне на работни проекти, с цел кандидатстване на Община Велико Търново по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 23.10.2012 16:46

„Изготвяне на работни проекти, с цел кандидатстване на Община Велико Търново по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. на следните обекти: 1. Парк „Марно поле – обновяване на площадка и алейна мрежа. Изграждане на ограда и поливна система. 2. Парк „Руски гробища” – изграждане на улично осветление, поливна система, ограда. 3. Парк „Никола Габровски” – спортна площадка, ограда и поливна система и ремонт на съществуваща тоалетна с външно ВиК. 4. Парк „Акация” – поливна система. 5. Парк „Бузлуджа” – алейна мрежа и поливна система. 6. Благоустрояване на парково пространство пред ДКС „Васил Левски”. 7. Довършителни дейности по благоустрояване на кв. 231 (ограда). 8. Благоустрояване на междублокови пространства в кв. „Бузлуджа”.

Документация

Файл Размер
Уведомление
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
745,4 KB
Методика
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
58,8 KB
Образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
161,0 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
88,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

31.10.2012 12:00

Обществената поръчка е валидна до

30.10.2012 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.