"Техническа помощ по управление на проект: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново” по оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност". Приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж. попадащи в градски агломерационни ареали"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение по договор за обществена поръчка
публикуван на: 03.07.2015 16:50:16
55,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

08.10.2009 17:30

Обществената поръчка е валидна до

28.09.2009 17:30

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.