"Актуализиране на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за вредни вещества (ФПЧ10), съгласно изискванията на чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)"

Статус: Изпълнена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 16.07.2015 10:16

№ в РОП/ПОП: 9043910

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9043910

Обособена позиция № 1 „Извършване на моделна оценка чрез дисперсионно моделиране на замърсяването на атмосферния въздух в района на гр. Велико Търново по показател ФПЧ 10”

Обособена позиция № 2 „Разработване на Програма за управление и подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) в община Велико Търново”

Участниците могат да подават оферта само за една обособена позиция!

Документация

Файл Размер
Приложение № 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор - Обособена позиция № 1
публикуван на: 25.02.2016 15:02:28
60,5 KB
Договор от 20.08.2015 г. с Еко Логистика ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 12.09.2015 12:17:27
7,2 MB
Договор от 14.08.2015 г. с Магистериум ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 12.09.2015 12:17:27
4,1 MB
Протокол от 29.07.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 14.08.2015 16:16:29
728,0 KB
Документация
публикуван на: 16.07.2015 17:22:21
268,5 KB
Публична покана ID 9043910
публикуван на: 16.07.2015 17:22:21
74,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

28.07.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

28.07.2015 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
13.04.2016 58
30.03.2016
ЕКО ЛОГИСТИКА ЕООД 2'000.00 лв. 15.04.2016
25.02.2016 19
12.01.2016
МАГИСТЕРИУМ ООД 10'500.00 лв. 11.03.2016
15.01.2016 19
15.10.2015
МАГИСТЕРИУМ ООД 4'166.67 лв. 29.01.2016
12.01.2016 19
15.10.2015
МАГИСТЕРИУМ ООД 4'166.67 лв. 29.01.2016
03.11.2015 19
15.10.2015
МАГИСТЕРИУМ ООД 4'166.67 лв. 16.11.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.