„Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на нейните структури, по позиции” Позиция 1: Сервизно обслужване на служебни автомобили с тонаж до 3,5 т., собственост на Община Велико Търново; Позиция 2: Извършване на технически прегледи на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на други структури на Община Велико Търново и сервизно обслужване на тахографската техника; Позиция 3: Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на други структури на Община Велико Търново

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 16.07.2015 15:58

№ в РОП/ПОП: 00073-2015-0021

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=677920&newver=2

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - обособена позиция №2
публикуван на: 20.02.2018 16:35:01
1,5 MB
Договор от 22.01.2016 г. с Венци ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 19.02.2016 15:34:15
5,8 MB
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие
публикуван на: 10.02.2016 09:58:20
12,6 KB
Заповед №РД 22-2408 от 08.12.2015 г. за класиране
публикуван на: 08.12.2015 16:51:29
1,4 MB
Протокол 6 от 01.12.2015 и оценъчни таблици
публикуван на: 08.12.2015 16:51:29
3,1 MB
Протокол 5 от 09.11.2015 г.
публикуван на: 08.12.2015 16:51:29
1,7 MB
Протокол 4 от 14.10.2015 г.
публикуван на: 08.12.2015 16:51:29
1,6 MB
Протокол 2 от 10.09.2015 г. и оценъчни таблици
публикуван на: 08.12.2015 16:51:29
3,6 MB
Протокол 1 от 18.08.2015 г.
публикуван на: 08.12.2015 16:51:29
1,6 MB
Съобщение №9100-1583 от 04.11.15 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 04.11.2015 17:05:26
207,9 KB
Протокол от 14.09.2015 г.
публикуван на: 06.10.2015 16:37:21
5,2 MB
Решение № РД 24-35 от 17.09.2015 г. за прекратяване на поз.1 и 3
публикуван на: 17.09.2015 16:40:09
71,0 KB
Съобщение №9100-1130 от 14.09.2015 г. отмяна отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 14.09.2015 16:57:57
33,0 KB
Съобщение №9100-1109 от 10.09.15 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 10.09.2015 16:12:13
504,2 KB
Разяснение № 9100-976 от 07.08.2015 г. по документацията за участие
публикуван на: 10.08.2015 09:56:14
1,4 MB
Списък на автомобили по позиция 2 и 3
публикуван на: 17.07.2015 15:12:37
49,0 KB
Техническа спецификация и методика
публикуван на: 17.07.2015 15:12:37
130,0 KB
Документация
публикуван на: 17.07.2015 15:12:37
647,0 KB
Обявление за поръчка 17.07.2015 г.
публикуван на: 17.07.2015 15:12:37
123,4 KB
Решение за откриване РД 24-27 от 16.07.2015 г.
публикуван на: 17.07.2015 15:12:37
67,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

14.08.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

14.08.2015 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
14.06.2016 4000013443
13.06.2016
ВЕНЦИ ЕООД 35.00 лв. 28.06.2016
10.06.2016 4000013144
03.05.2016
ВЕНЦИ ЕООД 30.00 лв. 17.06.2016
12.05.2016 4000013158
04.05.2016
ВЕНЦИ ЕООД 51.67 лв. 30.05.2016
10.05.2016 4000013108
27.04.2016
ВЕНЦИ ЕООД 10.00 лв. 30.05.2016
20.05.2016 4000013112
27.04.2016
ВЕНЦИ ЕООД 30.00 лв. 30.05.2016
20.05.2016 4000013111
27.04.2016
ВЕНЦИ ЕООД 33.33 лв. 30.05.2016
11.05.2016 4000013031
15.04.2016
ВЕНЦИ ЕООД 51.67 лв. 30.05.2016
04.04.2016 4000012885
25.03.2016
ВЕНЦИ ЕООД 10.00 лв. 30.04.2016
22.04.2016 4000013082
22.04.2016
ВЕНЦИ ЕООД 35.00 лв. 30.04.2016
15.04.2016 4000013019
13.04.2016
ВЕНЦИ ЕООД 51.67 лв. 28.04.2016
11.04.2016 4000012965
07.04.2016
ВЕНЦИ ЕООД 41.67 лв. 28.04.2016
11.04.2016 4000012964
07.04.2016
ВЕНЦИ ЕООД 186.20 лв. 28.04.2016
06.04.2016 4000012855
22.03.2016
ВЕНЦИ ЕООД 33.33 лв. 13.04.2016
06.04.2016 4000012849
22.03.2016
ВЕНЦИ ЕООД 35.00 лв. 13.04.2016
11.03.2016 4000012684
26.02.2016
ВЕНЦИ ЕООД 35.00 лв. 30.03.2016
22.03.2016 4000012847
22.03.2016
ВЕНЦИ ЕООД 10.00 лв. 30.03.2016
22.03.2016 4000012808
16.03.2016
ВЕНЦИ ЕООД 33.33 лв. 28.03.2016
21.03.2016 4000012543
03.02.2016
ВЕНЦИ ЕООД 66.67 лв. 28.03.2016
10.02.2016 4000012483
28.01.2016
ВЕНЦИ ЕООД 10.00 лв. 28.02.2016
22.02.2016 4000012644
22.02.2016
ВЕНЦИ ЕООД 10.00 лв. 28.02.2016
26.01.2016 4000012314
26.01.2016
ВЕНЦИ ЕООД 10.00 лв. 30.01.2016
22.01.2016 4000012449
22.01.2016
ВЕНЦИ ЕООД 10.00 лв. 30.01.2016
22.01.2016 4000012448
22.01.2016
ВЕНЦИ ЕООД 25.00 лв. 30.01.2016

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.