"Доставка на служебно и работно облекло, обувки и лични предпазни средства за нуждите на Община Велико Търново и за структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №4
публикуван на: 12.06.2019 15:50:58
150,3 KB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №3
публикуван на: 12.06.2019 15:50:58
152,0 KB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №2
публикуван на: 12.06.2019 15:50:58
151,2 KB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №1
публикуван на: 12.06.2019 15:50:58
150,3 KB
Допълнително споразумение от 14.03.2016 г. с Тих Труд-Пловдив ЕООД за обособ.позиция 4
публикуван на: 11.04.2016 16:51:11
1,1 MB
Допълнително споразумение от 14.03.2016 г. с Тих Труд-Пловдив ЕООД за обособ.позиция 3
публикуван на: 11.04.2016 16:51:11
1,4 MB
Допълнително споразумение от 14.03.2016 г. с Тих Труд-Пловдив ЕООД за обособ.позиция 2
публикуван на: 11.04.2016 16:51:11
1,6 MB
Допълнително споразумение от 14.03.2016 г. с Тих Труд-Пловдив ЕООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 11.04.2016 16:51:11
1,2 MB
Договор от 01.12.2015 г. с Тих труд-Пловдив за обособ. позиция 2
публикуван на: 29.12.2015 16:02:05
3,3 MB
Договор от 01.12.2015 г. с Тих труд-Пловдив за обособ. позиция 4
публикуван на: 16.12.2015 16:03:58
2,6 MB
Договор от 01.12.2015 г. с Тих труд-Пловдив за обособ. позиция 3
публикуван на: 16.12.2015 16:03:58
3,7 MB
Договор от 01.12.2015 г. с Тих труд-Пловдив за обособ. позиция 1
публикуван на: 16.12.2015 16:03:58
3,4 MB
Заповед № РД 22 - 2270 / 13.11.2015 г. за класиране на участници
публикуван на: 13.11.2015 14:34:42
2,8 MB
Протокол № 3 от 11.11.2015 г. от работата на комисията, в това число обобщена и индивидуална оценъчна таблица
публикуван на: 13.11.2015 14:34:02
4,4 MB
Протокол № 2 от 05.11.2015 г. от работата на комисията, в това число обобщена и индивидуална оценъчна таблица
публикуван на: 13.11.2015 14:33:28
4,7 MB
Протокол № 1 от 30.10.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 13.11.2015 14:32:30
2,2 MB
Съобщение № 9100-1405/06.11.2015 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 06.11.2015 13:20:54
873,4 KB
Разяснение с изх. № 9100-1208 от 01.10.2015 г. по документацията за участие
публикуван на: 01.10.2015 16:55:00
2,2 MB
Решение № РД 24-37 от 18.09.2015 г. за откриване на процедура
публикуван на: 18.09.2015 17:09:27
3,7 MB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 18.09.2015 16:59:33
116,4 KB
Документация за участие
публикуван на: 18.09.2015 16:59:33
917,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

28.10.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

28.10.2015 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
10.03.2016 6378
04.01.2016
ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД 10'975.00 лв. 14.03.2016
29.02.2016 6355
04.01.2016
ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ ЕООД 3'218.75 лв. 14.03.2016

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.