"Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1 – изграждане на системи за видеонаблюдение след заявка и поддържане на съществуващи такива при необходимост. Обособена позиция 2 – Изграждане на система за видеонаблюдение за проект за реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на Парк “Света гора” на територията на гр. Велико Търново"

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 23.09.2015 15:02

№ в РОП/ПОП: 00073-2015-0029

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=688870&newver=2

Документация

Файл Размер
Решение за прекратяване №РД 24-33/01.06.16 г.
публикуван на: 14.06.2016 11:12:27
76,2 KB
Протокол №4 от 30.05.16 г.
публикуван на: 14.06.2016 11:12:27
995,2 KB
Протокол №3 от 18.04.16 г.
публикуван на: 14.06.2016 11:12:27
1,8 MB
Протокол №1 от 04.11.2015 г.
публикуван на: 14.06.2016 11:12:27
2,0 MB
Протокол за липсващи документи и информация
публикуван на: 01.03.2016 11:50:48
4,8 MB
Разяснение № 9100-1348/26.10.2015 г.
публикуван на: 26.10.2015 13:35:47
26,5 KB
Разяснение № 9100-1303/19.10.2015 г.
публикуван на: 19.10.2015 15:55:29
30,0 KB
План за видеонаблюдение по проекта за позиция 2
публикуван на: 23.09.2015 16:34:40
2,0 MB
Приложение 3
публикуван на: 23.09.2015 16:34:40
87,0 KB
Приложение 2
публикуван на: 23.09.2015 16:34:40
139,0 KB
Приложение 1
публикуван на: 23.09.2015 16:34:40
184,0 KB
Документация за участие
публикуван на: 23.09.2015 16:34:40
1,0 MB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 23.09.2015 16:34:40
238,7 KB
Решение № РД 24-38/23.09.15 г.
публикуван на: 23.09.2015 16:34:40
134,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

02.11.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

02.11.2015 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.