“Експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи, доставка на улични и паркови осветители, изграждане на система за радио-командно управление на територията на Община Велико Търново”

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 13.01.2016 15:31

№ в РОП/ПОП: 00073-2016-0001

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=707421&newver=2

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 03.09.2021 14:08:40
582,1 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 15.08.2016 12:21:16
414,5 KB
Договор от 15.07.2016 г. с Хит ЕООД
публикуван на: 15.08.2016 12:21:16
4,2 MB
Заповед за класиране № РД 22-1254/23.06.16 г.
публикуван на: 27.06.2016 12:01:45
611,2 KB
Протокол №4 и оценъчни таблици от 22.06.16 г.
публикуван на: 27.06.2016 12:01:45
2,4 MB
Протокол №3 и оценъчни таблици от 17.06.16 г.
публикуван на: 27.06.2016 12:01:45
3,7 MB
Протокол №2 от 13.06.16 г.
публикуван на: 27.06.2016 12:01:45
801,7 KB
Протокол №1 от 17.03.16 г.
публикуван на: 27.06.2016 12:01:45
1,2 MB
Обявление за отваряне на ценовите оферти с №9100-16/17.06.16 г.
публикуван на: 17.06.2016 16:39:00
354,6 KB
Разяснение №9100-227/07.03.16 г.
публикуван на: 07.03.2016 16:39:48
37,0 KB
Решение за промяна № РД 24-03/13.01.16 г.
публикуван на: 27.01.2016 16:16:50
140,3 KB
Документация за участие след промяна
публикуван на: 27.01.2016 15:56:41
1,5 MB
Документация за участие
публикуван на: 14.01.2016 16:42:44
1,7 MB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 14.01.2016 16:42:44
118,5 KB
Решение № РД 24-03/13.01.16 г.
публикуван на: 14.01.2016 16:42:44
70,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

15.03.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

15.03.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.