"Услуга по извършване на авторски надзор на обект: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново" по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност". Приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. ж. и в населени места с под 2000 екв. ж. попадащи в градски агломерационни ареали"

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без обявление

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Приложение № 4 - Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение
публикуван на: 19.01.2016 16:33:01
52,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

13.07.2011 17:30

Обществената поръчка е валидна до

13.07.2011 17:30

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.