"Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 03.02.2016 15:00

№ в РОП/ПОП: 9050102

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050102

Обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за Административна сграда на Община Велико Търново.
Обособена позиция № 2 - Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на общински структури и други обекти на територията на град Велико Търново.
Обособена позиция № 3 - Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на отдел „Местни данъци и такси”, Община Велико Търново.
Обособена позиция № 4 – Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Кметствата и други обекти на територията на Община Велико Търново /без гр. Велико Търново/
Обособена позиция № 5 - Безжичен интернет (WLAN)

Документация

Файл Размер
Допълнително споразумение от 01.05.2016 г. с Мобилтел ЕАД за обособ.позиция 2
публикуван на: 15.07.2016 14:06:40
148,1 KB
Договор от 11.03.2016 г. с "Българска телекомуникационна компания" ЕАД за обособ. позиция 4
публикуван на: 08.04.2016 15:38:48
2,5 MB
Договор от 11.03.2016 г. с Мобилтел ЕАД за обособ.позиция 5
публикуван на: 01.04.2016 12:16:03
2,7 MB
Договор от 11.03.2016 г. с Мобилтел ЕАД за обособ.позиция 3
публикуван на: 01.04.2016 12:16:03
2,4 MB
Договор от 11.03.2016 г. с Мобилтел ЕАД за обособ.позиция 2
публикуван на: 01.04.2016 12:16:03
3,2 MB
Договор от 11.03.2016 г. с Мобилтел ЕАД за обособ.позиция 1
публикуван на: 01.04.2016 12:16:03
2,4 MB
Протокол от 15.02.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 19.02.2016 16:24:33
1,4 MB
Списъци приложения към "Техническа спецификация"
публикуван на: 03.02.2016 15:49:55
83,5 KB
Техническа спецификация и методика за оценка
публикуван на: 03.02.2016 15:49:55
123,0 KB
Документация
публикуван на: 03.02.2016 15:49:55
332,5 KB
Публична покана ID 9050102
публикуван на: 03.02.2016 15:49:55
77,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

12.02.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

12.02.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.