"Доставка на консерви за структури, разположени на територията на Община Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 10.09.2019 15:47:55
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 24.08.2016 11:53:24
72,3 KB
Договор
публикуван на: 24.08.2016 11:39:38
2,8 MB
Заповед №РД 22-1330 от 04.07.2016 г. за класиране
публикуван на: 07.07.2016 16:26:33
102,7 KB
Заповед №РД 22-1092 от 26.05.2016 г. за класиране
публикуван на: 26.05.2016 16:48:58
254,3 KB
Протокол № 4 от 17.05.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 26.05.2016 16:48:58
1,1 MB
Протокол № 3 от 10.05.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 26.05.2016 16:48:58
1,4 MB
Протокол № 1 от 18.03.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 26.05.2016 16:48:58
513,4 KB
Съобщение с изх. № 9153-00-8/13.05.2016 г. за отваряне на ценови оферти
публикуван на: 13.05.2016 15:10:01
37,0 KB
Протокол № 2 от 29.03.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 30.03.2016 11:54:02
149,6 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 04.02.2016 16:08:39
113,8 KB
Решение № РД 24-8 от 04.02.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 04.02.2016 16:08:39
66,4 KB
Справка за осреднени цени на едро с ДДС от САПИ ЕООД
публикуван на: 04.02.2016 16:08:39
819,5 KB
Списък на обектите
публикуван на: 04.02.2016 16:08:39
352,0 KB
Техническа спецификация и методика за оценка
публикуван на: 04.02.2016 16:08:39
61,4 KB
Документация за участие
публикуван на: 04.02.2016 16:08:39
208,9 KB

Краен срок за подаване на оферта

17.03.2016 12:30

Обществената поръчка е валидна до

17.03.2016 12:30

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.