"Извършване на транспортни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Обособена позиция № 1 „Превоз на ученици до 16-годишна възраст и деца до училище и детска градина в съответствие с чл. 36 от Закона за народната просвета”

Обособена позиция № 2 „Автобусен превоз”

Обособена позиция № 3 „Наем на транспортна техника и превоз на товари”

Обособена позиция № 4 „Превоз на товари за нуждите на ОП „Зелени системи”

Документация

Файл Размер
Обявление за приключен договор с ЕТ "Пролет - Йордан Йорданов" за обособ. позиция 4
публикуван на: 12.07.2021 15:25:33
644,5 KB
Обявление за приключен договор с ЕТ "Надежда - Надежда Христова" за обособена позиция № 3
публикуван на: 19.10.2018 16:30:08
1,5 MB
Обявление за приключен договор с ЕТ "Надежда - Надежда Христова" за обособена позиция № 2
публикуван на: 19.10.2018 16:30:08
1,5 MB
Договор от 12.10.2016 г. с ЕТ "Пролет - Йордан Йорданов" за обособ. позиция 4
публикуван на: 19.10.2016 15:33:46
607,6 KB
Информация за сключен договор за обособ. позиция 4
публикуван на: 19.10.2016 15:33:46
170,6 KB
Информация за сключен договор за обособ. позиция 2 и 3
публикуван на: 21.09.2016 13:59:03
239,2 KB
Договор от 24.08.2016 г. с ЕТ "Надежда - Надежда Христова" за обособ. позиция 3
публикуван на: 21.09.2016 13:59:03
663,9 KB
Договор от 24.08.2016 г. с ЕТ "Надежда - Надежда Христова" за обособ. позиция 2
публикуван на: 21.09.2016 13:59:03
461,4 KB
Заповед № РД 22-1638 от 17.08.2016 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 18.08.2016 14:02:42
853,8 KB
Протокол № 4 от 12.08.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.08.2016 14:02:42
1,3 MB
Протокол № 3 от 09.08.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.08.2016 14:02:42
1,1 MB
Протокол № 1 от 29.03.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.08.2016 14:02:42
1,0 MB
Съобщение № 91-00-66 от 09.08.2016 г. за отваряне на ценови оферти
публикуван на: 09.08.2016 16:30:01
172,3 KB
Решение № РД 24-46 от 09.08.2016 г. за прекратяване на обособена позиция № 1
публикуван на: 09.08.2016 16:20:05
532,9 KB
Протокол №2 от 17.06.2016 г.
публикуван на: 20.06.2016 16:16:49
611,2 KB
Решение № РД 24-10 от 11.02.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 12.02.2016 17:10:35
67,2 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 12.02.2016 17:10:35
149,2 KB
Документация за участие
публикуван на: 12.02.2016 17:10:35
827,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

25.03.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

25.03.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.