"Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочна кредитна услуга на Община Велико Търново за получаване на кредит от банка или друга финансова институция за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проект: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново", преди възстановяването им от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" Приоритетна ос 1: "Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 18.02.2016 14:44

№ в РОП/ПОП: 00073-2008-0058

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=80152

Документация

Файл Размер
Приложение № 3 - Информация за датата и основанието за прекратяване на договор
публикуван на: 19.02.2016 16:03:50
64,8 KB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
публикуван на: 19.02.2016 16:03:50
70,5 KB

Краен срок за получаване на документи

05.01.2009 17:30

Краен срок за подаване на оферта

05.01.2009 17:30

Обществената поръчка е валидна до

05.01.2009 17:30

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.