ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9009597 Изготвяне на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности по проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”.

Статус: Възложена

Процедура: Публична покана

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 03.12.2012 16:38

№ в РОП/ПОП: 9009597

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9009597

„Изготвяне на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейности по проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, разположена на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр.Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ.Велико Търново”.

Документация

Файл Размер
Образец №6
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
48,0 KB
Техническа спецификация
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
166,5 KB
Образец №5
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
125,0 KB
Образец №4
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
50,0 KB
Образец №3
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
56,0 KB
Образец №2
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
65,5 KB
ОБРАЗЕЦ №1
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
47,0 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
114,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

11.12.2012 17:00

Обществената поръчка е валидна до

10.12.2012 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.