"Внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез преустройство на вътрешните отоплителни инсталации и прилежащи съоръжения в ДГ "Соня"

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 06.04.2017 16:42:21
201,5 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 08.12.2016 11:12:40
701,5 KB
Договор от 30.11.2016 г. с Рувекс АД
публикуван на: 08.12.2016 11:12:40
1,2 MB
Заповед № 22-2122 от 07.11.2016 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 10.11.2016 16:35:08
77,5 KB
Доклад от дата 03.11.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 10.11.2016 16:35:08
266,5 KB
Оценъчни таблици към протокол № 3
публикуван на: 10.11.2016 16:35:08
108,0 KB
Протокол № 3 от 03.11.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 10.11.2016 16:35:08
117,5 KB
Оценъчни таблици към протокол № 2
публикуван на: 10.11.2016 16:35:08
93,5 KB
Протокол № 2 от 03.11.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 10.11.2016 16:35:08
196,5 KB
Протокол № 1 от 18.10.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 24.10.2016 12:15:14
668,7 KB
Приложения към поканата
публикуван на: 07.10.2016 15:33:21
2,0 MB
Решение № РД24-58 от 07.10.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 07.10.2016 15:33:21
856,5 KB
Покана за участие № 53-486-1 от 07.10.2016 г.
публикуван на: 07.10.2016 15:33:21
3,4 MB

Краен срок за подаване на оферта

17.10.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

17.10.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.