Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури“ по обособени позиции

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция 1: „Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури“, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България"
Обособена позиция 2: „Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за нуждите на ОП „Зелени системи“, база Килифарево"

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 25.04.2018 16:55:58
3,2 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 30.03.2017 10:58:50
425,1 KB
Договор от 28.02.2017 г. с Петрол АД
публикуван на: 30.03.2017 10:58:50
467,2 KB
Заповед № РД 22-104 от 24.01.2017 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 24.01.2017 17:32:44
1,2 MB
Доклад на комисията от 19.01.2017 г.
публикуван на: 24.01.2017 17:32:44
1,2 MB
Протокол от работата на комисията от дати 16.01.2017 г. и 19.01.2017 г.
публикуван на: 24.01.2017 17:32:44
1,3 MB
Съобщение №91-00-12 от 16.01.2017 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 16.01.2017 15:26:15
54,6 KB
Протокол от 05.12.2016 г.
публикуван на: 05.01.2017 16:20:13
3,7 MB
Приложения
публикуван на: 26.10.2016 12:23:19
176,2 KB
Документация
публикуван на: 26.10.2016 12:23:19
121,1 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 26.10.2016 12:23:19
356,6 KB
Решение № РД 24-60 от 24.10.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 26.10.2016 12:23:19
479,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

02.12.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

02.12.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.