„Полиграфически услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури”

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор със "Сира" ООД, гр. Велико Търново
публикуван на: 11.10.2019 15:31:27
1,8 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 20.03.2017 14:17:03
259,6 KB
Договор от 21.02.2017 г. със Сира ООД
публикуван на: 20.03.2017 14:17:03
1,5 MB
Заповед №РД 22 - 80/20.01.2017 г. за класиране
публикуван на: 20.01.2017 15:57:21
1,7 MB
Доклад от 19.01.2017 г.
публикуван на: 20.01.2017 15:57:21
2,0 MB
Протокол №4 от 19.01.2017 г.
публикуван на: 20.01.2017 15:57:21
114,4 KB
Протокол №3 от 13.01.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 20.01.2017 15:57:21
409,7 KB
Протокол №1 от 19.12.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 20.01.2017 15:57:21
2,5 MB
Съобщение с изх. №91-00-11/16.01.2017 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 16.01.2017 15:31:36
895,5 KB
Протокол №2 от 04.01.2017 г.
публикуван на: 04.01.2017 16:19:57
4,4 MB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 12.11.2016 23:12:23
8,1 MB
Решение за откриване
публикуван на: 12.11.2016 23:12:23
4,0 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 12.11.2016 23:12:23
218,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

15.12.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

15.12.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.