„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД””, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции“

Статус: Изпълнена

Процедура: Пряко договаряне

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с Пепа Колева за обособена позиция 3 към услуга 3
публикуван на: 22.04.2019 17:20:06
886,2 KB
Допълнително споразумение от 31.10.2018 г. с Пепа Колева за обособена позиция №3 Медицинска сестра към Услуга 3
публикуван на: 07.11.2018 14:43:21
733,5 KB
Договор от 03.02.2017 г. с Пепа Колева по позиция № 3 "Медицинска сестра" към Услуга № 3
публикуван на: 01.03.2017 16:57:04
528,0 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 01.03.2017 16:57:04
1,1 MB
Заповед №РД 22-2484 от 14.12.2016 г. за класиране
публикуван на: 14.12.2016 16:51:19
98,3 KB
Доклад от 09.12.2016 г.
публикуван на: 14.12.2016 16:51:19
148,8 KB
Протокол от 05.12.2016 г.
публикуван на: 14.12.2016 16:51:19
144,0 KB
Приложения към покана
публикуван на: 28.11.2016 17:14:46
421,5 KB
Покана № 94ПП-10203-1 от 28.11.2016 г.
публикуван на: 28.11.2016 17:14:46
424,7 KB
Решение № РД 24-64 от 28.11.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 28.11.2016 17:14:46
191,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

02.12.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

02.12.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.