Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на нейните структури, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях, по обособени позиции

Статус: Изпълнена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Позиция 1: „Сервизно обслужване на служебни автомобили с тонаж до 3,5 т. ,включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях , собственост  на Община Велико Търново“
Позиция 2:   „Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на други структури на Община Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях.“
Позиция 3:  „Извършване на технически прегледи на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на други структури на Община Велико Търново и сервизно обслужване на тахографската  техника“

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с Авточойс ООД за обособена позиция № 2
публикуван на: 10.06.2019 16:54:37
1,2 MB
Обявление за приключване на договор с Авточойс ООД за обособена позиция № 1
публикуван на: 10.06.2019 16:54:37
1,2 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 09.06.2017 16:40:41
467,7 KB
Договор от 12.05.2017 г. с Авточойс ООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 09.06.2017 16:40:41
389,5 KB
Договор от 12.05.2017 г. с Авточойс ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 09.06.2017 16:40:41
394,6 KB
Заповед № РД 22-336 от 02.03.2017 г. за класиране
публикуван на: 02.03.2017 16:44:36
92,4 KB
Протокол от 24.02.2017 г.
публикуван на: 02.03.2017 16:44:36
198,5 KB
Протокол от 20.01.2017 г.
публикуван на: 02.03.2017 16:44:36
201,0 KB
Съобщение №91-00-46 от 20.02.17 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 21.02.2017 11:00:42
39,0 KB
Образци и списък с автомобили
публикуван на: 28.12.2016 11:44:10
590,3 KB
Документация
публикуван на: 28.12.2016 11:44:10
132,2 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 28.12.2016 11:44:10
487,0 KB
Решение № РД 24-70 от 28.12.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 28.12.2016 11:44:10
252,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

19.01.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

19.01.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.