"Дейности по почистване и стопанисване на замърсени терени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Обособени позиции:

Позиция №1 – "Почистване на нерегламентирани сметища за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и битови отпадъци на територията на община Велико Търново"

Позиция №2 – "Стопанисване и контрол на общинско депо за твърди битови отпадъци в село Шереметя, община Велико Търново”

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 20.09.2019 11:36:48
531,3 KB
Договор от 14.09.2017 г. с ЕТ "Пролет - Йордан Йорданов", гр. Велико Търново
публикуван на: 18.09.2017 15:55:44
8,7 MB
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №1
публикуван на: 18.09.2017 15:55:44
740,5 KB
Обявление за възложена поръчка за обособена позиция №2 - НЯМА ВЪЗЛАГАНЕ
публикуван на: 15.05.2017 16:45:36
6,7 MB
Заповед № РД 22-644 от 25.04.2017 г. за определяне на изпълнител по обособена позиция № 1
публикуван на: 25.04.2017 16:36:34
2,2 MB
Решение № РД 24-40 от 25.04.2017 г. за прекратяване на обособена позиция № 2
публикуван на: 25.04.2017 16:36:34
1,0 MB
Протокол № 5 от 10.04.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 25.04.2017 16:36:34
813,9 KB
Протокол № 4 от 13.03.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 25.04.2017 16:36:34
1,1 MB
Протокол № 3 от 07.03.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 25.04.2017 16:36:34
4,1 MB
Протокол № 1 от 03.02.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 25.04.2017 16:36:34
841,5 KB
Съобщение с изх. №91-00-57/08.03.2017 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 08.03.2017 13:19:23
364,3 KB
Протокол 2 от 13.02.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 15.02.2017 16:20:15
731,1 KB
Решение № РД 24-4 от 11.01.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 11.01.2017 16:54:06
651,7 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 11.01.2017 16:54:06
1000,2 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 11.01.2017 16:54:06
785,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

01.02.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

01.02.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.