„Доставка на машини и оборудване за нуждите на ОП „Зелени системи”, гр. Велико Търново, по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособени позиции:
Обособена позиция №1: Доставка на нова професионална самоходна косачна машина с косилен апарат;
Обособена позиция №2: Доставка на употребяван автомобил „пикап” - открит, съгласно техническа спецификация;
Обособена позиция №3: Доставка на самоходна специализирана (мултифункционална) техника (втора употреба)

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за позиция №3
публикуван на: 08.11.2017 17:25:08
699,0 KB
Допълнително споразумение от 11.09.2017 г. с Лидански ЕООД за обособ. позиция 3
публикуван на: 18.09.2017 15:33:06
436,8 KB
Обявление за възложена поръчка за позиция №3
публикуван на: 01.09.2017 10:50:28
648,4 KB
Договор от 28.08.2017 г. с "Лидански" ЕООД
публикуван на: 01.09.2017 10:46:16
3,5 MB
Обявление за възложена поръчка относно прекратяване на обособени позиции № 1 и № 2
публикуван на: 04.08.2017 12:25:03
7,8 MB
Заповед №РД 22-1217/14.07.2017 г. за класиране по обособена позиция №3
публикуван на: 14.07.2017 16:10:29
1,2 MB
Решение №РД 24-58/14.07.2017 г. за прекратяване на обособени позиции №1 и №2
публикуван на: 14.07.2017 16:10:29
1,6 MB
Доклад от 13.07.2017 г.
публикуван на: 14.07.2017 16:10:29
3,3 MB
Протокол №4 от 13.07.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 14.07.2017 16:10:29
1,3 MB
Протокол №3 от 10.07.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 14.07.2017 16:10:29
2,8 MB
Протокол №1 от 16.05.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 14.07.2017 16:10:29
2,5 MB
Съобщение с изх. №91-00-217/10.07.2017 г. за отваряне на ценовите предложения.
публикуван на: 10.07.2017 15:19:42
458,4 KB
Протокол №2 от 21.06.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 22.06.2017 14:37:25
3,8 MB
Разяснение № 91-00-112 от 25.04.2017 г.
публикуван на: 25.04.2017 16:54:55
280,7 KB
Разяснение №91-00-110/24.04.2017 г.
публикуван на: 24.04.2017 16:54:05
821,2 KB
Решение №РД 24-38 от 20.04.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и Промени в документацията за възлагане на обществената поръчка
публикуван на: 24.04.2017 10:54:02
1,0 MB
Документация
публикуван на: 11.04.2017 10:27:41
211,4 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 10.04.2017 11:34:50
1,0 MB
Решение №РД 24-32 от 06.04.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 10.04.2017 11:34:50
695,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

12.05.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

12.05.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.