"Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР по проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020"

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Услуга

Обособена позиция № 1 Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на обекти:
Обект 1 „Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци”, град Велико Търново: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари вкл. енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (Фаза 1). 14548,48 лв. без ДДС
Обект 2: „Aлейна връзка ж.к „Чолаковци” - ж.к „Бузлуджа”, град Велико Търново вкл. енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда. ” Прогнозна стойност: 10144,92лв. без ДДС

Обособена позиция № 2 Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на обекти:
Обект 3: „Площад "Съединение"-въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане”; Прогнозна стойност: 2565,94 лв. без ДДС
Обект 4: „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала”; Прогнозна стойност: 2 413,00лв. без ДДС
Обект 5: „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29”. Прогнозна стойност: 156,57лв. без ДДС

Обособена позиция № 3 Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на обекти:
Обект 6: „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов"” Прогнозна стойност: 3077,59 лв. без ДДС
Обект 7: СМР градска среда в старата градска част (I-ви етап) с подбекти: ул. Независимост; ул. Стефан Стамболов; ул. Велчо Джамджията; ул. Иван Вазов; ул. Читалищна; ул. Михаил Кефалов; ул. Георги Сава Раковски; пл. Самоводски пазар. Прогнозна стойност: 21534,95лв. без ДДС
Обект 8: СМР градска среда в старата градска част (II-ри етап) с подбекти: ул. Генерал Гурко; ул. Колю Фичето; ул. 10-ти февруари; ул. Пролет; ул. Митрополит Панарет Рашев; ул. Александър Добринов; ул. Ефрем Попхристов; ул. Д-р Алберт Лонг; ул. Максим Райкович; ул. Тунел; ул. Шейново; ул. Силвестър Пенов. Прогнозна стойност: 21920,45лв. без ДДС
Обект 9: СМР градска среда в старата градска част (III-ти етап) с подбекти: ул. Крайбрежна; ул. Йордан Инджето; ул. Христо Ив. Войводата; ул. Петър Богданов; ул. Киро Тулешков; ул. 8 – ма дружина; ул. Цани Гинчев; Прогнозна стойност: 23178,93лв. без ДДС
Обект 10: СМР градска среда в старата градска част (IV-ти етап) с подбекти: ул. Капитан Дядо Никола; ул. Драгоман;ул. Медникарска; ул. Кирил и Методий; ул. Поборническа; ул. П.Р. Славейков; ул.Георги Мамарчев; ул. Поп Матей Преображенски; ул.Въстаническа. Прогнозна стойност: 30092,17лв. без ДДС

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №3
публикуван на: 15.08.2019 15:35:38
204,3 KB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №2
публикуван на: 15.08.2019 15:35:38
204,4 KB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №1
публикуван на: 15.08.2019 15:35:38
205,0 KB
Обявление за възложена поръчка за обособ. позиция 1
публикуван на: 29.11.2017 16:50:07
490,2 KB
Договор от 28.11.2017 г. с "Никифоров студио" ЕООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 29.11.2017 16:50:07
2,9 MB
Обявление за възложена поръчка за обособ. позиция 2 и 3
публикуван на: 24.11.2017 15:08:02
697,4 KB
Договор от 25.10.2017 г. с ЕТ "Никел - Елка Николова" за обособ. позиция 3
публикуван на: 24.11.2017 15:08:02
3,1 MB
Договор от 25.10.2017 г. с "Архитектурно бюро Матис" ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 24.11.2017 15:08:02
3,2 MB
Решение № РД 24-93 от 17.10.2017 г. за класиране
публикуван на: 18.10.2017 16:56:56
391,1 KB
Доклад от 16.10.2017 г.
публикуван на: 18.10.2017 16:56:56
677,6 KB
Протокол №3 от 13.10.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.10.2017 16:56:56
538,0 KB
Протокол №2 от 28.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.10.2017 16:56:56
419,7 KB
Протокол №1 от 25.04.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.10.2017 16:56:56
435,4 KB
Решение № РД 24-94 от 17.10.2017 г. за класиране
публикуван на: 18.10.2017 16:29:16
386,7 KB
Доклад от 16.10.2017 г.
публикуван на: 18.10.2017 16:29:16
663,6 KB
Протокол №3 от 13.10.2017 г.
публикуван на: 18.10.2017 16:29:16
526,8 KB
Протокол №2 от 28.08.2017 г.
публикуван на: 18.10.2017 16:29:16
416,2 KB
Протокол №1 от 25.04.2017 г.
публикуван на: 18.10.2017 16:29:16
459,7 KB
Решение № РД 24-95 от 17.10.2017 г. за класиране
публикуван на: 17.10.2017 17:13:41
403,1 KB
Доклад от 16.10.2017 г.
публикуван на: 17.10.2017 17:13:41
756,2 KB
Протокол №3 от 13.10.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 17.10.2017 17:13:41
570,9 KB
Протокол №2 от 28.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 17.10.2017 17:13:41
427,4 KB
Протокол №1 от 25.04.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 17.10.2017 17:13:41
451,2 KB
Съобщение № 5300-1193-3 от 10.10.2017 г. по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП - обособена позиция № 1
публикуван на: 10.10.2017 16:48:06
230,6 KB
Съобщение № 5300-1327-1 от 10.10.2017 г. по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП - обособена позиция № 2
публикуван на: 10.10.2017 16:48:06
207,7 KB
Съобщение № 5300-18211-1 от 10.10.2017 г. по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП - обособена позиция № 3
публикуван на: 10.10.2017 16:48:06
207,7 KB
Решение № РД 24-30 от 05.04.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 05.04.2017 17:10:13
871,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

24.04.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

24.04.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.