"Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново, с. Шереметя, с. Малки чифлик и с. Арбанаси"

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 17.10.2018 16:35:51
2,9 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 17.10.2017 10:28:33
294,7 KB
Договор от 15.09.2017 г. с "Нелсен Чистота" ЕООД
публикуван на: 17.10.2017 10:28:33
1,2 MB
Заповед № РД 22-1444 от 24.08.2017 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 25.08.2017 14:31:24
859,9 KB
Доклад от 21.08.2017 г. на комисията
публикуван на: 25.08.2017 14:31:24
1,0 MB
Протокол от 07.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 25.08.2017 14:31:24
2,7 MB
Решение № РД 24-63 от 24.07.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 24.07.2017 14:44:32
4,7 MB
Покана № 53-77-3 от 24.07.2017 г. за участие
публикуван на: 24.07.2017 14:44:32
1,3 MB
Приложения към поканата за участие
публикуван на: 24.07.2017 14:44:32
401,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

04.08.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

04.08.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.