"Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община В. Търново - Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул."РАЙЧО НИКОЛОВ" №1"

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с "Бибо 69" ЕООД
публикуван на: 14.09.2018 16:14:47
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 20.11.2017 11:48:06
318,0 KB
Договор от 02.11.2017 г. с "Бибо 69" ЕООД
публикуван на: 20.11.2017 11:48:06
1,3 MB
Решение № РД 24-75 от 23.08.2017 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 23.08.2017 16:51:43
521,8 KB
Доклад от 18.08.2017 г. на комисията
публикуван на: 23.08.2017 16:51:43
2,1 MB
Проткол № 4 от 17.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 23.08.2017 16:51:43
163,6 KB
Протокол № 3 от 14.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 23.08.2017 16:51:43
1,3 MB
Протокол № 1 от 01.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 23.08.2017 16:51:43
410,1 KB
Съобщение № 91-00-268 от 14.08.2017 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 14.08.2017 10:52:04
161,0 KB
Протокол № 2 от 07.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 08.08.2017 16:33:49
437,1 KB
Решение № РД 24-60 от 20.07.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 20.07.2017 18:09:12
649,7 KB
Покана № 53-992-5 от 20.07.2017 г. за участие
публикуван на: 20.07.2017 18:09:12
3,8 MB
Покана № 5300-20813-2 от 20.07.2017 г. за участие
публикуван на: 20.07.2017 18:09:12
3,8 MB
Образци, техническо задание и спецификация към поканата за участие
публикуван на: 20.07.2017 18:09:12
709,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

31.07.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

31.07.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.