Обява № ОБ-14 от 24.07.2017 "Публикации на различни информации (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново", по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 24.07.2017 16:54

№ в РОП/ПОП: 9066556

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066556

Обособени позиции:

І-ва позиция: Публикации на различни информации (заповеди, обяви и др.) в местни ежедневници във връзка с дейността на: дирекция „Общинска собственост“ (като относно отдел „Управление на собствеността“ ще се включва управление на общинската собственост, и друга информация за дирекцията), дирекция „Строителство и устройство на територията“, дирекция „Проекти и програми“, дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността“, дирекция „Бюджет и финанси“ и общински предприятия, както и друга информация за нуждите на административни структури на Община Велико Търново.

ІІ-ра позиция: Публикации на различни информации (заповеди, обяви и др.) в местни ежедневници във връзка с дейността на: дирекция „Общинска собственост“ (като относно отдел „Управление на собствеността“ ще се включва разпореждане на общинска собственост и друга информация за дирекцията), дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ и структурите към нея, дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ и структурите към нея, дирекция „Административно обслужване“, дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ и структурите към нея, както и друга информация за нуждите на административни структури на Община Велико Търново.

ІІІ-та позиция: Публикуване на информация в „24 часа“ и сайта www.24chasa.bg за нуждите на Община Велико Търново

Отварянето на офертите ще се извърши на 07.08.2017 г. от 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново.

Документация

Файл Размер
Договор от 27.09.2017 г. с Издателска къща "Борба" АД за обособ. позиция 1
публикуван на: 12.10.2017 14:51:19
1,2 MB
Съобщение №91-00-297 от 29.08.2017 г. за прекратяване на позиция 2
публикуван на: 29.08.2017 15:52:43
37,0 KB
протокол №2 от 17.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 29.08.2017 15:52:43
456,9 KB
Протокол № 1 от 07.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 09.08.2017 14:55:15
228,4 KB
Информация № 12-150-5 от 01.08.2017 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 01.08.2017 13:27:07
105,1 KB
Обява № ОБ-14 от 24.07.2017 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 24.07.2017 16:58:31
267,9 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 24.07.2017 16:58:31
496,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

04.08.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

04.08.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.