ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ID 00073-2013-0003 "Логистична услуга във връзка с участия в събития /международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири/"

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 18.01.2013 18:02

Документация

Срок за получаване на искания за документи:
Дата: 11.02.2013 г. Час: 17:00
Място: Документацията за участие може да бъде получена в Община Велико Търново - на адрес: гр. Велико Търново - 5000, пл. „Майка България” № 2, ст. 317, всеки работен ден от 08:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 час.
Цена: 24,00 лв. с ДДС.
Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетна сметка на Община Велико Търново: IBAN: BG36 SOMB 9130 3124 7580 000, BIC: SOMBBGSF в Банка „Общинска Банка“ АД – ФЦ Велико Търново.
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 20.02.2013 г.  Час: 11:00
Място:

В сградата на Община Велико Търново - гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 2

Файл Размер
Обявление за поръчка
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
181,3 KB
Решение за откриване
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
89,3 KB
Документация за участие
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
1,5 MB

Краен срок за подаване на оферта

18.02.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

11.02.2013 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.