"Доставка на употребяван автомобил "пикап" - открит, съгласно техническа спецификация за нуждите на ОП "Зелени системи", гр. Велико Търново"

Статус: Прекратена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка - НЯМА възлагане
публикуван на: 29.09.2017 10:56:13
707,9 KB
Решение №РД 24-88 от 12.09.2017 г. за прекратяване на обществената поръчка
публикуван на: 12.09.2017 14:38:57
1,1 MB
Доклад
публикуван на: 12.09.2017 14:38:57
1,7 MB
Протокол №2 от 23.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 12.09.2017 14:38:57
533,2 KB
Протокол №1 от 11.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 12.09.2017 14:38:57
642,1 KB
Решение № РД 24-66 от 02.08.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 02.08.2017 16:33:48
570,7 KB
Покана № 53-127-3 от 02.08.2017 г. за участие
публикуван на: 02.08.2017 16:33:48
2,4 MB
Приложения към поканата за участие
публикуван на: 02.08.2017 16:33:48
392,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

10.08.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

10.08.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.