Обява № ОБ-16 от 03.08.2017 г. "Периодична доставка на посадъчен материал, препарати за растителна защита, торове и почва, съгласно опис за нуждите на ОП „Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след заявка, по обособени позиции"

Статус: Възложена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Доставка

Дата на публикуване: 03.08.2017 16:55

№ в РОП/ПОП: 9066934

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066934

Обособени позиции:

Позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал – храсти, дървета, тревен чим и тревни смески”
Позиция № 2 „Доставка на препарати за растителна защита, торове и почва”

Отварянето на офертите ще се извърши на 17.08.2017 г. от 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново.

Документация

Файл Размер
Договор от 15.09.2017 г. с "ФИДУС" ООД за обособена позиция № 1
публикуван на: 18.09.2017 16:11:50
2,1 MB
Съобщение № 91-00-300 от 31.08.2017 г. по чл. 193 от ЗОП относно прекратяване на позиция № 2
публикуван на: 31.08.2017 16:10:33
246,1 KB
Протокол от 17.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 31.08.2017 16:10:33
893,7 KB
Информация № 12-161-26 от 11.08.2017 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 11.08.2017 09:32:12
335,0 KB
Обява № ОБ-16 от 03.08.2017 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 03.08.2017 17:16:21
703,4 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 03.08.2017 17:16:21
161,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

16.08.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

16.08.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.