Обява № ОБ-15 от 31.07.2017 г. „Изготвяне на идеен проект за обект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Велико Търново” с включени следните подобекти: „Рехабилитация и реконструкция на улица „Опълченска” от връзката с път ІІІ-514 до връзка с път Е-85 (I-5) и „Рехабилитация и реконструкция на улици „Теодосий Търновски” от пътна връзка с улица „Магистрална” (Път E772(I-4)) до улица „Димитър Найденов”, улица „Димитър Найденов” от улица „Теодосий Търновски” до улица „Сливница”, улица „Сливница” от улица „Димитър Найденов” до улица „Климент Охридски”, улица „Климент Охридски” от улица „Сливница” до ново премостване на река Янтра и улица „Ксилифорска” от ново премостване на река Янтра до път ІІІ-514”

Статус: Изпълнена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 31.07.2017 17:03

№ в РОП/ПОП: 9066800

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066800

Отварянето на офертите ще се извърши на 11.08.2017 г. от 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново.

Документация

Файл Размер
Договор от 29.08.2017 г. с Пътпроект ЕООД
публикуван на: 28.09.2017 16:54:16
1,1 MB
Протокол №3 от 22.08.2017 г.
публикуван на: 23.08.2017 15:01:07
1,2 MB
Протокол №1 от 11.08.2017 г.
публикуван на: 23.08.2017 15:01:07
240,6 KB
Протокол № 2 от 11.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 11.08.2017 17:12:52
313,9 KB
Информация № 12-161-25 от 07.08.2017 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 07.08.2017 17:14:33
319,5 KB
Обява № ОБ-15 от 31.07.2017 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 31.07.2017 17:07:06
726,2 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 31.07.2017 17:07:06
643,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

10.08.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

10.08.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.