Покана № 31-158-1 от 11.08.2017 г. до определени лица "Публикации на различни информации (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново", по обособени позиции": Позиция 2

Статус: Изпълнена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 11.08.2017 16:19

„Публикации на различни информации (заповеди, обяви и др.) в ежедневници във връзка с дейността на Община Велико Търново“, по обособени позиции”: Позиция 2:Публикации на различни информации (заповеди, обяви и др.) в местни ежедневници във връзка с дейността на: дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността“ (като относно отдел „Управление на собствеността“ ще се включва разпореждане на общинска собственост и друга информация за дирекцията), дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ и структурите към нея, дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ и структурите към нея, дирекция „Административно обслужване“, дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ и структурите към нея, както и друга информация за нуждите на административни структури на  Община Велико Търново"

Документация

Файл Размер
Договор от 11.09.2017 г. с Янтрапрес АД за обособ. позиция 2
публикуван на: 11.10.2017 14:53:51
1,2 MB
Протокол №2 от 05.09.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 07.09.2017 15:36:21
334,7 KB
Протокол №1 от 21.08.2017 г.
публикуван на: 28.08.2017 15:43:40
212,6 KB
Покана № 31-158-1 от 11.08.2017 г. по чл. 20, ал. 3 от ЗОП до "ЯНТРА ПРЕС" АД
публикуван на: 11.08.2017 16:31:57
268,2 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 11.08.2017 16:31:57
494,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

18.08.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

18.08.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.