"Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с "Българска телекомуникационна компания" ЕАД за обособена позиция №2
публикуван на: 11.02.2019 17:03:00
502,3 KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с "А1 България" ЕАД за обособена позиция №1
публикуван на: 11.02.2019 17:03:00
503,0 KB
Допълнително споразумение от дата 24.10.2018 г. с "Българска телекомуникационна компания" ЕАД, гр. София за обособена позиция №2 за удължаване на срока за изпълнение
публикуван на: 29.10.2018 12:02:35
742,7 KB
Допълнително споразумение от 08.01.2018 г. с "Мобилтел" ЕАД за обособ. позиция 1
публикуван на: 12.01.2018 15:54:18
376,6 KB
Обявление за възложена поръчка за обособ. позиция 1
публикуван на: 02.01.2018 16:10:08
178,2 KB
Договор от 05.12.2017 г. с Мобилтел ЕАД за обособ. позиция 1
публикуван на: 02.01.2018 16:10:08
825,1 KB
Обявление за възложена поръчка за обособ. позиция 2
публикуван на: 23.11.2017 16:51:56
352,4 KB
Договор от 24.10.2017 г. с "Българска телекомуникациона компания" ЕАД за обособ. позиция 2
публикуван на: 23.11.2017 16:51:56
1,3 MB
Решение за класиране №РД 24-92/04.10.2017 г.
публикуван на: 04.10.2017 16:56:51
1,7 MB
Протокол 3
публикуван на: 04.10.2017 16:56:51
439,0 KB
Протокол 2
публикуван на: 04.10.2017 16:56:51
7,7 MB
Съобщение за отваряне на ценовите офери
публикуван на: 26.09.2017 15:45:34
787,0 KB
Протокол съгласно чл. 54, ал. 7 и 8 ППЗОП
публикуван на: 14.09.2017 09:54:01
4,4 MB
Документация след Решение № РД 24-74 от 22.08.2017 г. за изменение
публикуван на: 22.08.2017 17:10:17
736,5 KB
Решение № РД 24-74 от 22.08.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 22.08.2017 17:10:17
497,2 KB
Решение № РД 24-71 от 16.08.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 16.08.2017 17:52:53
541,1 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 16.08.2017 17:52:53
1,1 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 16.08.2017 17:52:53
251,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

07.09.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

07.09.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.