"Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на община Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 01.02.2019 15:17:53
158,4 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 04.01.2018 15:40:36
167,0 KB
Договор от 07.12.2017 г. с "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД
публикуван на: 04.01.2018 15:40:36
858,9 KB
Решение за класиране № РД 24-102/17.11.17 г.
публикуван на: 17.11.2017 16:50:21
2,0 MB
Доклад от работата на комиията
публикуван на: 17.11.2017 16:50:21
6,9 MB
Протокол 4
публикуван на: 17.11.2017 16:50:21
2,7 MB
Протокол 3
публикуван на: 17.11.2017 16:50:21
2,4 MB
Протокол 2
публикуван на: 17.11.2017 16:50:21
1,2 MB
Съобщение за отваряне на плик с ценови параметри, съгл. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.
публикуван на: 13.11.2017 15:21:31
531,9 KB
Протокол 1 - съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП
публикуван на: 07.11.2017 14:56:09
5,8 MB
Приложение 1.1 и 1.2 към техническите спецификации
публикуван на: 01.09.2017 15:01:16
74,0 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 01.09.2017 15:01:16
395,0 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 01.09.2017 15:01:16
1,0 MB
Решение РД 24-79 от 30.08.17 г.
публикуван на: 01.09.2017 15:01:16
1,1 MB

Краен срок за подаване на оферта

04.10.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

04.10.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.