„Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на кризисен център за лица”.

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление приключен договор
публикуван на: 23.07.2019 17:03:21
3,5 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 15.12.2017 15:27:58
326,0 KB
Договор от 15.11.2017 г. с ПК Инженеринг ДЗЗД
публикуван на: 15.12.2017 15:27:58
2,1 MB
Решение за класиране
публикуван на: 26.10.2017 16:27:20
1,4 MB
Доклад
публикуван на: 26.10.2017 16:27:20
3,6 MB
Протокол 3
публикуван на: 26.10.2017 16:27:20
5,3 MB
Протокол 2
публикуван на: 26.10.2017 16:27:20
7,0 MB
Съобщение за отваряне на ценови оферти
публикуван на: 18.10.2017 15:52:03
564,4 KB
Протокол съгласно чл. 54, ал. 7 и 8 от ППЗОП
публикуван на: 11.10.2017 12:03:06
4,1 MB
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 05.09.2017 11:27:51
2,9 MB
Примерни схеми
публикуван на: 01.09.2017 14:56:27
849,5 KB
Ситуация
публикуван на: 01.09.2017 14:56:27
4,2 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 01.09.2017 14:56:27
644,5 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 01.09.2017 14:56:27
587,8 KB
Решение РД 24-80 от 30.08.17 г.
публикуван на: 01.09.2017 14:56:27
1,2 MB

Краен срок за подаване на оферта

04.10.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

04.10.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.