Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”- Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци”: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к. „Бузлуджа”, енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (фаза 1) в град Велико Търново.

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 25.07.2019 16:51:46
176,2 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 11.01.2018 11:49:14
604,0 KB
Договор от 11.12.2017 г. с "Политрейд кънстръкшън" ЕООД
публикуван на: 11.01.2018 11:49:14
2,3 MB
Решение №РД 24-100 от 09.11.2017 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 09.11.2017 15:30:25
409,4 KB
Доклад от 13.10.2017 г.
публикуван на: 09.11.2017 15:30:25
1,4 MB
Протокол №4 от 13.10.2017 г. и оценъчни таблици
публикуван на: 09.11.2017 15:30:25
1,2 MB
Протокол №3 от 06.10.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 09.11.2017 15:30:25
1,1 MB
Протокол №1 от 18.09.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 09.11.2017 15:30:25
463,2 KB
Съобщение № 5300-18700-20 от 10.10.2017 г. по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП
публикуван на: 10.10.2017 16:54:03
227,7 KB
Протокол № 2 от 19.09.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 19.09.2017 16:55:09
221,9 KB
Решение №РД 24-85 от 08.09.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 08.09.2017 16:24:41
1,4 MB

Краен срок за подаване на оферта

15.09.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

15.09.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.