Дейности по извършване на СМР по проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020" - Площад "Съединение" - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане"; "Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала"; "Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 14.05.2019 10:49:58
195,5 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 29.01.2018 10:46:56
653,3 KB
Договор от 28.12.2017 г. с "Пътни строежи - Велико Търново" АД
публикуван на: 29.01.2018 10:46:56
1,4 MB
Заповед № РД 22-2182 от 11.12.2017 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 12.12.2017 16:34:19
1,0 MB
Доклад от 11.12.2017 г. на комисията
публикуван на: 12.12.2017 16:34:19
3,3 MB
Оценъчни таблици към Протокол № 4 от 11.12.2017 г.
публикуван на: 12.12.2017 16:34:19
2,1 MB
Протокол № 4 от 11.12.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 12.12.2017 16:34:19
1,0 MB
Оценъчни таблици към Протокол № 3 от 06.12.2017 г.
публикуван на: 12.12.2017 16:34:19
1,8 MB
Протокол № 3 от 06.12.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 12.12.2017 16:34:19
2,9 MB
Протокол № 1 от 19.09.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 12.12.2017 16:34:19
897,5 KB
Съобщение № 9100-394 от 06.12.2017 г. за отваряне на ценовото предложение
публикуван на: 06.12.2017 14:28:44
409,0 KB
Протокол № 2 от 20.09.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 21.09.2017 14:13:33
223,1 KB
Решение № РД 24-86 от 11.09.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 11.09.2017 16:23:32
327,9 KB

Краен срок за подаване на оферта

18.09.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

18.09.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.