"Изграждане на нови детски площадки и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито в Община Велико Търново".

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за НЕвъзложена поръчка
публикуван на: 16.01.2018 09:49:22
303,8 KB
Решение №РД 24-115 от 22.12.2017 г. за прекратяване
публикуван на: 22.12.2017 15:17:04
769,6 KB
Доклад от 19.12.2017 г.
публикуван на: 22.12.2017 15:17:04
1,0 MB
Протокол №3 от 19.12.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 22.12.2017 15:17:04
882,1 KB
Протокол №1 от 17.10.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 22.12.2017 15:17:04
195,5 KB
Протокол №2 от 01.11.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.11.2017 15:20:36
909,4 KB
Решение №РД 24-87/11.09.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 13.09.2017 10:36:30
228,5 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 13.09.2017 10:36:30
458,0 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 13.09.2017 10:36:30
247,9 KB

Краен срок за подаване на оферта

16.10.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

16.10.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.