Обява № ОБ-21 от 18.09.2017 г. "Управление на проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020"

Статус: Изпълнена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 18.09.2017 16:56

№ в РОП/ПОП: 9068401

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9068401

Документация

Файл Размер
Договор от 27.11.2017 г. с "Юропиън дивелъпмънт консултинг" ЕООД
публикуван на: 13.12.2017 14:25:16
1,4 MB
Протокол №2 от 08.11.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 09.11.2017 10:30:52
722,5 KB
Протокол №1 от 03.10.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 06.10.2017 11:32:39
466,7 KB
Съобщение №91-00-327 от 27.09.2017 г. на основание чл.188, ал.2 от ЗОП
публикуван на: 27.09.2017 14:48:44
85,4 KB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 27.09.2017 14:48:44
80,5 KB
Обява № ОБ-21 от 18.09.2017 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 18.09.2017 17:00:50
743,3 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 18.09.2017 17:00:50
781,9 KB

Краен срок за подаване на оферта

02.10.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

02.10.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.