Доставка на нов автомобил (миниван) за нуждите на „Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“ , гр.Велико Търново.

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка - няма възлагане
публикуван на: 27.11.2017 16:32:11
7,1 MB
Решение №РД 24-99/09.11.2017 г. за прекратяване на процедурата
публикуван на: 09.11.2017 10:32:45
3,0 MB
Доклад от 06.11.2017 г.
публикуван на: 09.11.2017 10:32:45
5,0 MB
Протокол от 03.11.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 09.11.2017 10:32:45
5,3 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 28.09.2017 12:19:29
4,3 MB
Решение №РД 24-89 от 26.09.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 28.09.2017 12:19:29
2,6 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 28.09.2017 12:19:29
229,2 KB

Краен срок за подаване на оферта

01.11.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

01.11.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.