„Доставка на контейнери за текстилни отпадъци за нуждите на Община Велико Търново“

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за НЕвъзложена поръчка
публикуван на: 21.01.2019 11:14:21
422,0 KB
Решение № РД 24-130 от 27.12.2018 г. за прекратяване на процедурата
публикуван на: 27.12.2018 16:59:22
1,5 MB
Доклад от 21.12.2018 г. на комисията
публикуван на: 27.12.2018 16:59:22
1,6 MB
Протокол № 3 от 21.12.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 27.12.2018 16:59:22
1,5 MB
Протокол № 1 от 22.10.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 27.12.2018 16:59:22
1,4 MB
Протокол № 2 от 20.11.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 20.11.2018 16:13:34
693,8 KB
Решение № РД 24-97 от 12.09.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 17.09.2018 15:37:49
1,5 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 17.09.2018 15:37:49
279,8 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 15.09.2018 13:09:15
245,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

18.10.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

18.10.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.