„Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на община Велико Търново“

Статус: Възложена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 17.12.2018 11:55:52
7,2 MB
Договор от 16.11.2018 г. с "Пътни строежи - Велико Търново" АД
публикуван на: 17.12.2018 11:55:52
2,5 MB
Решение №РД 24-110 от 30.10.2018 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 01.11.2018 13:49:50
1,3 MB
Доклад от 24.10.2018 г.
публикуван на: 01.11.2018 13:49:50
1,2 MB
Протокол №4 от 24.10.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.11.2018 13:49:50
722,9 KB
Протокол №3 от 17.10.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.11.2018 13:49:50
690,5 KB
Протокол №1 от 25.09.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.11.2018 13:49:50
2,7 MB
Съобщение с изх. №91-00-381/19.10.2018 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 19.10.2018 16:19:48
781,6 KB
Протокол № 2 от 09.10.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 09.10.2018 16:47:19
4,1 MB
Решение № РД 24-96 от 10.09.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 10.09.2018 16:40:25
4,0 MB
Покана с изх. № 5300-22930-4 от 10.09.2018 г. до "Пътни строежи - Велико Търново" АД
публикуван на: 10.09.2018 16:40:25
2,9 MB
Приложения и образци към поканата за участие
публикуван на: 10.09.2018 16:40:25
217,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

21.09.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

21.09.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.