"Доставка на хранителни продукти за обектите към Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт", разположени на територията на Община Велико Търново - Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца"

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за НЕвъзложена поръчка
публикуван на: 30.04.2019 12:21:34
231,5 KB
Решение №РД 24-42 от 02.04.2019 г. за прекратяване на обществена поръчка
публикуван на: 02.04.2019 16:20:50
595,0 KB
Доклад от дата 02.04.2019 г.
публикуван на: 02.04.2019 16:20:50
935,2 KB
Протокол №3 от 01.04.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.04.2019 16:20:50
1,8 MB
Протокол №1 от 26.02.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.04.2019 16:20:50
1,4 MB
Протокол №2 от 13.03.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 14.03.2019 16:39:10
415,1 KB
Решение № РД 24-11 от 21.01.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 24.01.2019 13:53:05
1,5 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 24.01.2019 13:53:05
380,0 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 24.01.2019 13:53:05
484,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

25.02.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

25.02.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.